vándorok

Jelenlegi hely

MŰKÖDÉSI REND

 

Az Egyesülés célja, hogy a szabad szellemi élet kibontakozásának intézményes keretet biztosítson. Ezért az Egyesülés egy építész mesteriskolát (Vándoriskolát) és egy szabadiskolát hozott létre. Az alapítók meggyőződése, hogy korunkban a szabad szellemi élet legjelentősebb forrása a Rudolf Steiner alapította szellemtudomány. Az Egyesülés és Intézményei a szellemtudományt nem világnézetnek tekinti, hanem a jövő-kultúra szellemi forrásának, ahogyan a modern materialista civilizáció szellemi forrása a tudomány volt. Az Egyesülés egyik legfontosabb törekvése, hogy nyitott maradjon a társadalom minden egészségesen és elfogulatlanul tudó, jóakaratú polgára számára, vagyis képes legyen kapcsolatot tartani belső szellemi forrása és a nyilvánosság között.

 

1. Vezetőség:

A Vándoriskolát a mesterek tanácsa által kinevezett mester vezeti, aki évente beszámol a mesterek tanácsának a Vándoriskola működéséről, munkájáról. A mesterek tanácsa évente ülésezik, s amelynek minden mester a tagja. Év közben felmerülő kérdésekben (kizárás, diplomamunka, stb.) bármely mester kezdeményezheti ad-hoc bizottság összehívását.

 

2. Felvétel:

A KKE Vándoriskolába évente meghirdetett pályázaton jelentkezhetnek az építész diplomával rendelkezők. A képzés hat féléves, mely alatt a vándorok hat különböző mesternél (cégnél) dolgoznak, fél-fél éves időtartamig.

 

3. Vándorok fogadása:

A KKE minden építészirodája fogad vándort, s minden év elején jelzi, hogy hányat. Az az iroda, amely esetleg nem tud vándort fogadni, írásban kéri felmentését a Vándoriskola vezetőjétől.

 

4. Alkalmazás

A vándorokat mindegyik építészirodában a helyi feltételek szerint alkalmazzák. A vándoriskolás kijelölt mester mellett dolgozik, aki meghatározza munkáját, ellenőrzi, segíti, tanítja. A mester határozza meg a vándor jövedelmét. A félév elteltével a mester értékelő levelet ad, melyben értékeli a vándor munkáját.

 

5. Beosztás:

A vándorlás váltásainak időpontjai április 1. és október 1. A rendelkezésre álló helyek közül a vándor választhat mestert. A választásnál a magasabb évfolyamban lévők előnyt élveznek. Ha egy helyre több vándor jelentkezik egyszerre, akkor a beosztásról a Vándoriskola vezetője dönt. A mester a jelentkező korábbi tevékenysége alapján eldöntheti, hogy fogadja-e a vándort.

 

6. Munka:

A vándoriskolásoknak a tervezési munkán kívül részt kell venniük tárgyalásokon, hatósági egyeztetéseken, művezetéseken, valamint figyelemmel kísérik a cégek gazdasági felépítését.

 

7. Közös tevékenység:

A vándoroknak kötelezően részt kell venniük az Egyesülés összes rendezvényén (konferencia, tanfolyam, szakmai kirándulás), valamint a kéthetente péntekenként zajló vándornapokon, amelyek előre meghatározott szakmai és szellemi tematika szerint zajlanak (előadások, pályázatok, épületlátogatások). A tematikának ki kell fejezni az Egyesülés alapító okiratában foglaltakat és a mindenkori képzést e vezérfonal mentén kell végezni. A kötelező tevékenységen kívül az Egyesülés bármikor ajánlásokat fogalmazhat meg vándorai részére melyen a részvétel nem kötelező, de ajánlott. A kötelező rendezvényekkel kapcsolatos költségeket az őt alkalmazó iroda fedezi (utazás, részvételi díj).

 

8. Vándorkönyv:

A vándoriskolások tevékenységükről Vándorkönyvet vezetnek, melybe gyűjtik munkáikat, mestereik értékelő leveleit és egyéb dokumentumokat (felvételi pályamunka anyagát, stb.). Minden féléves váltásnál a munkába lépés feltétele, hogy a vándor bemutassa új mesterének a vándorkönyvet és az előző mesterek értékelő leveleit.

 

9. Diploma

A vándoriskola végén a hallgatók diplomamunkát készítenek illetve mutatnak be, melyet a mesterek tanácsa előtt védenek meg. A diplomamunka a vándor által tervezett és megépült, vagy építés alatt álló épület. A diplomafeladatot a harmadik félév végéig lehetőleg ki kell adni a vándornak. A diplomamunka csak vándoriskolai mester által felügyelt terv, illetve épület lehet. Diplomavédésre a mesterek által előzetesen elfogadott portfólió alapján lehet jelentkezni, legfeljebb két alkalommal.  Diplomavédésre minden év szeptemberében kerül sor.

 


Csernyus Lőrinc

Ybl-díjas építész

a Vándoriskola vezetője


 

 

 

Budapest, 2013. július 16.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com