Bejelentkezés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó van a webhelyen

A KÓS KÁROLY ALAPÍTVÁNY köszönetet mond mindazoknak, akik 2014-ben személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatták.
Az Alapítvány számlájára ebből a forrásból 2015-ben beérkezett 146.705,- forintot a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának működtetésére fordítottuk.
Kérjük, hogy 2016-ban is támogassák idei adójukból Alapítványunk célkitűzésit.

Adószámunk: 19193580-2-41

A Vándoriskola 2009. őszi félévének programja

Jelenlegi hely


0. nap- 2009. szeptember 18. -

14.00     Tóth Péter mesél a nyári kápolnaépítésről

15.30     Borbás Péter mesél kambodzsai kalandjairól

utána     ?unikum, sör, bor, kevert??

 

Kirándulás ? 2009. október 9.-11 - Feketetói vásár, Kalotaszeg

?szervező: Tóth Márton

 

1. vándornap-2009. október 16.  - A pont kijelölése, a tengely

?a nap felelőse: Csernyus Lőrinc

 

09.00                     A félév elővetítése, Andy Goldsworthy                                   - Csernyus Lőrinc

09.30                     Vesszőfonás közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta közepe- kapcsolat ég és föld között                           - Mike Diána

10.30                     Épületelemzés: egy fa harangtorony                                      - Borbás Péter

11.00                     Tánc: Önálló táncok  - elmélet és gyakorlat                        - Dénes Albert

12.00                     Ebéd

13.30                     a táltos hit (Ipolyi Arnold és mások nyomán)                        - Füzes András

14.30                     a Kelet, a Közép és a Puszta kapcsolata            -meghívott: Rudolf Mihály

15:00                     A hely kijelölése: a templomtorony helye a faluban             - Csóka Balázs

15.30                     Makovecz Imre tornyai (expotól a világ hét sarkáig)             -Csernyus Lőrinc

utána:                    Olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

2. vándornap -2009. október 30. ? A hajlítás ? a nap felelőse: Szilágyi Szabolcs

 

09.00                     Vesszőkarika-fonás közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta fala ? szerkezetelemzés                                                   - Mike Diána

11:00                     Csete György építészete, a ?hajlék?                                            - Tóth Márton

11.30                     Tánc: Kárpát medencei körtáncok ? elmélet és gyakorlat   - Dénes Albert

12.00                     ebéd

13.30                     A 3 osztatú magyar ház, a tisztaszoba ikonográfiája                - Kovács Pál

14.00                     Körtemplomok ? épületelemzés                                                 - Mezei Zsófia

14.30                     magyar Várak ? épületelemzés              - Szilágyi Szabolcs és Füzes András

15.00                     beltelkes, kerített települések                                                      - Varjasy Anikó

utána:                    Olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

3. vándornap-2009. november 13. ? A gömb (kupola) ? a nap felelőse: Füzes András

 

09.00                     Kosárfonás- gömbfelület/korona forma- közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta kupolája ? szerkezetelemzés                                            - Mike Diána

11.00                     A magyar égbolt ? székely asztrológia                                         - Kovács Pál

12.00                     ebéd

13.30                     A szent korona tan (és változásai)                                                 -Varjasy Anikó

14.30                     A magyar államiság és jog (aranybulla s az ősiség törvénye) -Csernyus Lőrinc

15.00                     Werbőczy Tripartituma                                                                    -Nemes Dávid

15.30                     Széchenyi: Hitel- Világ- Stádium- Kelet népe                             - Csóka Balázs

16:00                     Kossuth és a népképviselet gondolata                                         - Füzes András

utána:                    Olvasókör Erhardt Gáborral

este:                       betlehemes próba

 

 

4. vándornap ? 2009. november 27. ? A sík és a möbiusz szalag

? a nap felelőse: Terdik Bálint

 

9.00       Vesszőfonás közös erőfeszítéssel

               Egy talány: a magyar nyelv ; szerkezete                          - Papp Tamás és Varjasy Anikó

10.30     Eredetelméletek: finnugor elmélet, arvisúra, magyar patagón rokonság

11:30    Tájelemzés: a puszta (Hamvas ? az Alföld)                           - Terdik Bálint

12.30    ebéd

13.30    Bújj-bújj zöld ág ? gyermektánc és dalszöveg elemzés     - Mike Diána és Füzes András

14.00    Népművészeti díszítések és a vonal 2 oldala                        - Szakos Hajnal

15.00    A sík kitöltése a 2 pólussal                                                        - Madár Ivett

16.00    Makovecz Imre narancsa (vagy triskell a BL labdán?)        - Makovecz Imre

utána:    Betlehemes próba

 

                                          

5. vándornap ? 2009. december 11. ? A HELY: A tengely lenyomata, az ÚT

?a nap felelőse: Kováts Ábel

 

09.00          Az első vándornapon elkészített fonat(ok) lenyomatának elkészítése a kertben

10.00         Műelemzés- Árpád kor                                                                     - Rüll Tamás

10.30         Műelemzés- magyar gótika                                                             - Nemes Dávid

11.00         Műelemzés- a klasszicitás hatása a magyarságra   - Kováts Ábel és Papp Tamás

12.00         ebéd

13.30         Műelemzés- a XVI.század ?protestantizmus, a nemzeti nyelvű kultúra kialakulása

                                                                                                                                   - Szilágyi Szabolcs

14.30         Műelemzés- a XVII.-ik század, magyar barokk és kuruc kultúra

                                                                                                                                    - Dénes Albert

15.30        Műelemzés- a nemzeti mozgalmak szintézise: II. Rákóczi Ferenc - Szakos Hajnal

16.00        Műelemzés- a XVIII.-ik egy nemzetietlen század? ?barokk újjáépítés - Dárdai Balázs

 

 

6. vándornap ? 2010. január 8. ? A HELY: A kör lenyomata, a KERT

 

9.00          A második vándornapon elkészített kör lenyomatának elkészítése, vizsgálata

10.00        A tanya                                                  - Kovács Pál és Rüll Tamás

11.00        A mezőváros                                         - Madár Ivett

11.30        A magyar ételek nyelve                       - Erhardt Gábor és Mezei Zsófia

12.00        ebéd

13.30        Karácsony Sándor                               - Török Ádám, Papp Tamás és Tóth Péter

14.00        Ravasz László                                       - Csóka Balázs

14.30        Bibó István                                             - Cservenyák Eszter Ilka

15.30        A magyar kert (szérű, szőlő, méhes, gyümölcsös)- meghívott előadó: Herczeg Ágnes

utána:       olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

7. vándornap ? 2010. január 22. ? A HELY: A gömb lenyomata, a PINCE

 

09.00                     A harmadik vándornapon készített kupolák, gömbök lenyomata és vizsgálata

10.00                     Németh László ? Kert Magyarország                                       - Papp Tamás     

11.00                     a méhes földje, az aranykori álmot álmodó nép                   - Madár Ivett        

12.00                     ebéd

13.30                     Tájelemzés: a dombság (Hamvas ? dél)                              - Dárdai Balázs

14.30                     A szőlőbeli pince                                                                         - Szilágyi Szabolcs

15.00                     A hegyaljai lét - a tornác                                                             -Cservenyák Eszter

 16.00                    A magyar bor megismerése ?meghívott egy borász v. Alkonyi László

utána                     olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

8. vándornap ? 2010. február 6. ? A HELY: A möbiusz lenyomata?

?a nap felelőse: Csernyus Lőrinc

 

09.00         A negyedik napon készült dolgok lenyomatának elkészítése, vizsgálata                           

10.00         Bartók Béla ? a magyar zene nyelve                                            - Csernyus Lőrincz

11.00         Budapest ?meghívott előadó Schneller István

12.00          ebéd

13.30          Fülep Lajos                                                                       - Tóth Márton és Papp Tamás

14.30          Lechner                                                                             - Dárdai Balázs

15:00          Kós                                                                                      - Cservenyák Eszter

15.30          Bartóki építészet                                                                - Szegő György előadása

utána          olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

Csernyus Lőrinc

Kováts Ábel

Terdik Bálint

Török Ádám

 
Minden jog fenntartva - all rights reserved (c) Kós Károly Egyesülés, 2007-2013 | Az oldalt karbantartja: eMeLA