Joze Plecnik

Jelenlegi hely

Scherer Petra írása

 

 

Joze Plecnik az építésznek nem csupán a házépítés a feladata, lelki terek megteremtése is

A 20.sz. egyik legkülönösebb, ár ellen úszó nagy egyénisége. Műveltsége a Monarchia szellemi világában gyökerezik. Magyarország kivételével megfordult a Monarchia és az utódállamok számos vidékén.---Le Corbusier kortársa!
Hagyomány, építészeti kontextus, a hely szelleme
A NYOLCVANAS években Joze Plecnik munkássága igazi felfedezésként hatott. Nem csak magas színvonala miatt, hanem azért, mert eredeti módon használt fel történeti és helyi sajátosságokat, a legapróbb építészeti részlettől a városrendezési léptékig.
Stílusára nagy hatással voltak diákkorában tett Római és Párizsi útjai, a klasszikus és a reneszánsz mesterek munkái. Kifejlesztette saját nyelvezetét, az egyszerűsített manierista és klasszicista elemek gyűjteményét, melyek immár nem csupán funkcionálisak voltak, inkább egy ideált fogalmaztak meg.

Már világszemléletében elüt századunk építőművészeinek legtöbbjétől: "manapság nincs elhivatottság, mi ideák és hit nélkül élünk." De nemcsak a hit, mint metafizikai keret esett a racionalitás áldozatául, hanem a játékosság, csapongó kedv és a frissesség is.

"életünkből hiányzik a gyermekiség"

" A civilizáció, a vasút, az ipar térnyerésével, az uniformizált, kultúránkat romboló iskolarendszerrel eltűnik a nép homogenitása a belső és a külső életben egyaránt."..."Forduljatok belsőtők felé, gondoljatok a lelketekre és ügyeljetek arra, hogy el ne hanyagoljátok azt."

"Az utilitás elzárta előlünk a művészethez vezető utat"..."Ahogy elnézem ezeket a modern áramlatokat, akaratlanul is az az érzésem támad, hogy mi itt Európában elvesztünk."

"Szép az, amit az ember lelkében megálmodik, ami ég benne. A megvalósult művek semmit sem jelentenek ezek mellett."

"A legnagyszerűbb művek nem nagy tudósoktól, hanem természetes ésszel és forró szívvel megáldott emberektől származnak, az egészségesektől, mámorosoktól."

"újra fel kell élesztenünk a halhatatlanság gondolatát."
"az építésznek nem csupán a házépítés a feladata, lelki terek megteremtése is. Ezért a szakrális építészet mintaképe és irányadó elve volt és marad minden világi építőművészetnek."
=az építés mint szakrális cselekedet lényeges erkölcsi összetevőket foglal magába. Az építészet metafizikus jellegű munkálkodás.
"Az architektúra egy olyan valami, ami egy felettünk álló lényhez köt minket, mint a szivárvány, összefűzve az e világit a túloldalival." Biztosítja a folyamatosságot a múlt, a jelen és jövő között, kapocs az általános, örök és a jelen, a múlandó perc között, a történelmi állandóság szellemének anyagi képviselője.


Bécs

1897-98 Otto Wagner Mesteriskolája-Művészeti Akadémia / Josef Hoffmann évf.
1898 Római ösztöndíj
1899 Wagner Iroda-majd vezető építész
1901 önálló..... Zacherl-ház Bécs, Szentlélek Templom, Bécs 

Prága
1911
1920 Prágai Vár Paradicsomi Kert, Falkert, Vinohrady plébániatemplom

Ljubljana
1922k Kereskedelmi és Iparkamara, Katolikus Biztosítótársaság, Orsolya Gimnázium
Zale temető
Nem sok város viseli magán egy építész kezenyomát mint Ljubljana, Plecnik szülővárosa. Három és fél évtized alatt ezt a vidéki várost a Szlovén nemzet fővárosává tette, a szépség és monumentalitás eszközével önbizalmat adott lakóinak.
A '20as évek közepétől folyamatosan épültek ki a közparkok, terek, fókuszpontokat alakított ki karakteres oszlopokkal, obeliszkekkel és piramisokkal, széles lépcsők épültek, és az addig uralkodó gesztenyefa-sorokat változatosabb vegetáció váltotta fel.
A Szt. Mihály Templom 1936-39
Nemzeti és Egyetemi Könyvtár 1936-40

Ljubljana városa római alapok + középkori leletek
Esztétizáló, kis lépésekben haladó városszépítés
Fontos középületek
Szimbolikus útvonalak kijelölése----- fő tengely a folyóval párhuzamos
Burkolatok, utcabútor, emlékművek, hidak, mellvédek

Cipészek hídja gyalogos híd + ión + toszkán oszlopok = csak díszítő elemek, néhol kandeláber
Római örökség + absztrakció +archetipikus elemek
A régi hidat Alsó Hídnak is nevezik, a Felső Híd pedig a Cipészek Hídja.
(nevét a középkori fahíd mentén felállított bódék után kapta, melybe a kialakult állapotok miatt a mészárosok helyére cipészeket költöztettek.) Gyakran építették újjá az idők során, 1867-ben vashíd került a helyére, amit 1931-ben lejjebb költöztettek a folyón, ennek helyére tervezte a kőhidat Plecnik.
Hármas Híd egy meglévő +két új + kagyló alakú tér
sajátságos események sorozataként épült. 1895-ben földrengés rázta meg a várost, és mivel Ljubljana a Monarchia része volt, Ausztria fedezte az újjáépítést. A középső híd akkor már állt (1280-ban Öreg Hídként említik!), és a földrengésben sem sérült meg, de a városvezetés-némi látványtervezés és díszletezés után így hitette el az osztrák kárfelmérőkkel. Így szereztek pénzt a híd kibővítésére, melyre Plecnik egyedi megoldást választott, két kisebb hidat épített mellé.

A Nemzeti és Egyetemi Könyvtár.
Egy 1660-62 között épület palota helyén áll, melyet egy földrengést követően kellett lebontani.
Az épület 1941-re lett kész, ám 1944ben egy német repülőgép belerepült, így a háború után helyre kellett állítani.
Négyemeletes ház, négy szárnnyal, szabálytalan négyszögletes alaprajzzal, és két kisebb belső udvarral.
A homlokzat különféle anyagokból épül fel, téglából, kőből, különféle textúrákkal, és méretekkel.

A belső terek részetekben gazdagok, márvány fa és bronz felhasználásával.

A Ljubljanica folyó partja
Tivoli Park
Zsilip zömök oszlopok, szabadon felhasznált formák

Krizanke Kolostor felújítás: új udvar, burkolat, mellvédek, lépcsők, kandeláberek meglepő hatások
Amforás mellvéd-önkényesen felhasznált
Eltartott ereszcsatornák + vízköpők-kora középkori olasz..
Burkolat: kútgyűrűbe bontott márvány
Világítás a falon egyenletes hálóban
Kapuzat: antik + barokk Madonna + népi elemek + sarló-kalapács

Példák:

Bécs
Langer Villa, Bécs 1900-01
Játékos és vidám külső + gazdag belső Szecessziós
Francia-belga art noveau + olbrich-i szecesszió + wagner-i logika és áttekinthetőség + elszakadás

Langer Ház, Bécs 1901-03
Letisztult, fegyelmezett--- gazdag vonalas díszítések

Zacherl Ház, Bécs, 1900-05
Szecessziótól eltérő, téglalap alapú raszter a homlokzaton-burkolat + ablakszárnyak is. vertikális
3 szint: kereskedelmi zóna + osztópárkány
3 lakószint + azonos raszter
4. emelet + főpárkány
Walhalla----vegyes fogadtatás
Szabálytalan telek középkori rajzolat-toronyként kezelt lépcsőház hidakkal, barokk hajóalaprajz

Szentlélek templom Bécs 1908-13----Ausztria első vasbeton szerkezetű temploma
Munkásnegyed - keresztényszocializmus?
Tagolatlan központi tér-négyzet alaprajzú konzolos karzat-nem sikeres.
Nincs oszlopsor-oltár mögötti és a bejárati falra tám.

Ókeresztény előképek FOLYAMATOSSÁG Bent
Kripta: jellegzetes oszlopfők csatlakoznak gerendarácshoz
Változatos betonfelületek
Kint
Homlokzata kiegyensúlyozott, klasszikus timpanon + protodór oszlopok + nyerstégla felületek
Alsó részén zárt homlokzat-a profanizált világtól való elzárkózás, a szakrális tér védettsége.

Prága
Jézus Szíve (Szent Szív) Templom, Prága 1920-27 , 0928-32

42 m magas torony ---megnagyobbított tabernákulum az oltár fölött
Zárt, misztikus, igen sötét barna nyerstégla falra szőlőtőkéket idéző világosabb köveket vitt fel, melyek elhelyezésük és alakjuk révén árnyékukkal együtt messziről a valamikor itt lévő szőlőskerteket idézik.
Cseh kubista hatások---plasztikus kőkeretek
Fényjáték
3 rész: tágas főhajó: egy központi oltár a keleti falon + 2 szokatlan sarokoltár(Jézus-Mária-József)
természetes fény fentről-alul kifelé zárt!-fehér sávban ablakok
torony: magassága = a hosszház hossza
áttetsző óra + rámpa = tér és idő dimenziói
sekrestye és
keresztelőkápolna
+kripta

Prágai Vár
1918 Thomas Masarik elnök-filozófia professzor---demokratikus rendszer felé
az addig elzárkózó prágai vár megnyitása.
Kertek: bástyák és falak
Alacsonyabb falak és kilátóteraszok
Vaskapuk, rácsok, lépcsők
Pavilon: a várfalhoz kapcsolva
Szőnyegszerű burkolatok, szabálytalan oszlopfők, anyagok felcserélése

A belső udvari baldachin
2 bika tart 2 gerendát---sátor
megemelt belső udvari szint
Szent György szobor magasított talapzat + kör alakú bronzkorlát, nem központos

Az előcsarnok: barokk épület-2 födémet kibont-tágas tér
Szabályos kör lépcső-jellegzetes mellvéd kövér babákkal

Paradicsomi Kert eredeti magasságú fal + vaskapuk-zárt kert
Füves mező + 1 db gránitból készült 3 m-es tál-2 pontban megtámasztva
Sehová vezető lépcső----Szürreális Magritte
Vö ZALE TEMETŐ pozitív-negatív, élet halál

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com