2010 - Pécs EKF pályázat

Jelenlegi hely

Pályázati kiírás

PécsÖtletpályázat, interaktív köztéri építmény tervezésére és megépítésére, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája számára a ?Pécs2010 Európa Kulturális F?városa" program keretében

Az Európai Unió Bizottsága 2006. november 13-án született döntésével Pécs 2010-re elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa címet. Pécs, a ?Határtalan Város" speciális geopolitikai helyzetére és kulturális adottságaira építve, nemzetállami határokon átívelő kulturális közvetítő szerepet vállal. A nemzetállamok közötti ismert politikai-gazdasági érdekellentétekkel szemben a kultúra kötheti össze az országhatárokon innen és túl élő embereket. A határtalan szó, így szellemi határátlépést is jelent, hiszen a kultúra - a művészet közös nyelvét használva - új kapcsolatot tud teremteni országok és emberek között. A pályázat fontos törekvése, hogy a kultúra segítségével kapcsoljon össze olyan elemeket, törekvéseket, szándékokat, kezdeményezéseket, amelyeket korábban egy láthatatlan határ választott el egymástól. Pécs mindig is nyitott volt a különböző kultúrák befogadására, ez a hagyománya a város értékeinek szerves részét képzi évszázadok óta. Mivel Kárpát-medencei hazánk mindig is kultúrkörök közötti határsávban létezett, nekünk jutott mindig is a hálás-hálátlan feladat, hogy közvetítsünk, vagy őrizzük a sávot. Pécs kiemelten vett részt a feladat teljesítésében, hiszen nemcsak a hagyományosan emlegetett kelet-nyugati irányba építendő élő kapcsolatok terén állt helyt, hanem az észak-déli vérkeringést is biztosította. A Pécs2010 Európa Kulturális F?városa programban nagy szerep jut mindazoknak, akik messze földre viszik a város és az ország jó hírét.

 I. FELADAT:

Tervezz olyan interaktív köztéri építményt, vagy építmény csoportot, mely bemutatja a magyar organikus iskola, a Kós Károly Egyesülés (KKE), valamint a Vándoriskola (V) és a köré szerveződő építészek gondolkodók munkáját, törekvéseit, hitvallását!

Az építmény lehet bármely olyan térkonstrukció, térplasztika, bútor, szobor, mozgó installáció, valamint transzparens jellegű tárgy, ami a fent leírt küldetést teljesíti. Lényeg, hogy a vele,- velük kapcsolatba kerülő járókelők, látogatók megismerjék a magyar organikus építészetet, építészeket, a KKE-t, a V-t, és tagjaikat. Egyfajta ?lelemény" melyben kifejeződik a hazai szürkeállomány, és világszerte ismert kreativitás, mely a két út mellett mindig rámutat az addig észre nem vett harmadikra... 

II. A PÁLYÁZAT RÉSZTVEVŐI:

A vándoriskola építész növendékei (személyenként, vagy csoportokban) akik pályázatukkal egyben vállalják a nyertes pályamű kalákában készülő megépítését is.

III. BÍRÁLATI SZEMPONTOK:

Megépíthetőség:

A feladatra adható rendkívül sokféle megoldással szemben egységesen a legfontosabb bírálati szempont, hogy a tervezet mű 15-20 fős kalákában kézműves módszerekkel max. 7 nap alatt megépíthető legyen. Mivel kültéri alkotás készül, ezért a választott anyagok és szerkezetek ezt a körülményt is vegyék figyelembe. Az építés költségei nem haladhatják meg a rendelkezésre álló keretösszeget. (max. 2 millió Ft)

Kommunikációs csatornák:

A kommunikációs csatorna -a teret és szerkezetet beleértve- épülhet hang, fény, mozgás, és tapintási ingerre vonatkozva is. A csatorna működése-működtetése lehet folyamatos és időszakos, lehet műsorszerű és kötetlen. Műsorszerű üzemeltetés esetén az ezzel járó szervezést, bonyolítást a tervező (-k) és az építők vállalják.

Tervezési terület:

Az építmény helye, Pécs egy frekventált területe (köztér, park, utca, stb., burkolt, vagy füvesített terület), mely a tervezés megkezdése előtt a pályázatban részvevők és ezt elbírálók által közösen van kiválasztva. Amennyiben mozgó installáció készül, akkor annak időbeli és térbeli útvonalára is javaslatot kell tennie a pályázónak.

Anyaghasználat és szerkezet:

Az építményt a magyar organikus építészek által jellemzően használt, Pécs környékéről lehetőleg kis költségen beszerezhető és beépíthető, kiemelkedő minőségű, környezetbarát, jól megmunkálható anyagokból kell megépíteni. Ajánlott ezen kívül az újrahasznosítható, a potenciális hulladéknak minősülő termékek, ipari végtermékek felhasználása is. Segédanyagként, kismértékben bármely más építőanyag és -elem is felhasználható. Betartandó szabály: biztonságos és akadálymentes építés és üzemeltetés!

Időintervallum:

Az építmény felépítésre szánható idő maximum 1 hét, az ?üzemeltetésére" szánt idő, minimum1 hét. Fontos, hogy az építmény az ?üzemeltetés" végeztével is informatív és mindenféle magyarázat nélkül spontán módon használható legyen legalább 2010 év végéig.

Formátum: Max. 2db A2-es felületű álló tabló habkartonra kasírozva + CD melléklet a tabló pdf anyagával + (munkamodell)

Tartalom: látványtervek, műszaki rajzok (a megértéshez szükséges számban és léptékben), rövid műleírás, munkamodell

IV. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI:

Minden pályázó vándor (pályaművenként egy szavazattal)

V. ÜTEMEZÉS

Pécsi városnézés: 2010. február 20. Szombat

Beadási határidő és helyszín: 2010. március 12. Péntek, 12:00 (Triskell Épülettervező Kft. 1034 Budapest III. Kecske u. 25. Tel: 388-1707)

Zsűri + Ünnepélyes Eredményhirdetés: 2010. március 15. Hétfő, 15:00 (Magyar Művészeti Akadémia 1034 Budapest III. Kecske u. 25.)

A nyertes pályázat végleges kiviteli tervének elkészítése: 2010. április 5. Hétfő

VI. DÍJAZÁS:

A pályázat nyertes építményét a KKE és a V tagjai kalákában közösen építik meg. Az építésre szánt költség 5%-a tervezői honoráriumként jár a kiviteli terv leadását követően.

Az összes eredményesnek ítélt pályázó jutalma, hogy a nyári kaláka + előadássorozat 14 napjára a részvétel feltételeit Mestereik biztosítják számukra. (Munkaviszonytól függően: fizetett szabadságként, vagy a diplomás minimálbérből számított napidíj kifizetésével.)

Helyszín

 Pécs_helyszín1 Pécs_helyszín2 Pécs_helyszín1 Pécs_helyszín4

Pályaművek

Borbás Péter

 Pécs BP 1 Pécs BP 2

Csóka Balázs

 Pécs CsB 1 Pécs BP 2

Dárdai Balázs

 Pécs DB 1 Pécs DB 2

Dénes Albert

 Pécs DA 1 Pécs DA 2

Füzes András

 Pécs FA 1 Pécs FA 2 Pécs FA 3 Pécs FA 4

Kovács Pál

 Pécs KP 1 Pécs KP 2

Mike Dia - Madár Ivett

 Pécs MDesMA 1

Mezei Zsófia

 Pécs MZs 1 Pécs MZs 2

Nemes Dávid

 Pécs ND 1 Pécs ND 2

Szakos Hajnal

 Pécs SzH 1 Pécs SzH 2

Szilágyi Szabolcs

 Pécs SzSz 1 Pécs SzSz 2 Pécs SzSz 3 Pécs SzSz 4 Pécs SzSz 5 Pécs SzSz 6

Tóth Péter

 Pécs TP 1

Varjasy Anikó

 Pécs VA 1 Pécs VA 2

Zsűrizés

Február 20-án került sor a pécsi helyszínválasztó kirándulásra, ahol Dévényi Sándor vezetésével megnéztük mind az 5 felmerült helyszínt, majd a Püspöki Palota kertjét választottuk, annak központi elhelyezkedése, kedvező adottságai, valamint jelenlegi -adottságaihoz- méltatlan állapota miatt.

A márciusi határidőre 13 pályamű érkezett be. A pályázati tervek száma és változatossága bizonyította, a kiírás aktualitását.

A pályaművek bemutatására és értékelésére a március 12-i vándornap délutánján került sor. Minden pályázó bemutatta tervét, előadta gondolatait, majd válaszolt a kérdésekre. Jó hangulatú beszélgetés, izgalmas viták alakultak ki, nagyon jó hangulatban folyt az értékelés.

Ezután három körben szavaztunk az általunk legjobbnak ítélt tervekről, aminek a végén Szakos Hajnal munkája bizonyult győztesnek, mondhatni mindenki megelégedésére!

Innen kettéágaztak a munkálatok. Hajni a pályamunkájának kiviteli terveit kezdte elkészíteni, Rüll Tamás pedig a költségeket próbálta előteremteni a kalákában felépítendő műnek. Sajnos részben a sikertelen pályázatoknak köszönhetően, részben a gazdasági válság által szorított cégeknek, nem sikerült anyagi hátteret biztosítani a terv megvalósításához, így elmaradt a 2010. évi kalákánk.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com