Zárójelentés

Jelenlegi hely


Zárójelentés

 

KKE Vándoriskola Ötletpályázata

A Kopasz-hegyen (Mindszentkálla) létesítendő

Bakony-Balaton Geopark Látogatóközpont,

és ehhez kapcsolódó régészeti, turisztikai látványosságok

építészeti és környezetalakítási

tervezésére

 

Helyszín: Mindszentkálla, Közösségi ház - 2009 május 20.-án

 

Jelenlévők:  

A zsűri részéről:   

Balogh László          Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója

Korbély Barnabás   geológiai és barlangtani szakreferens,

                                    Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Selyem Anikó           tájvédelmi és építészeti szakreferens,

                                    Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Tasner Tamás         Mindszentkálla alpolgármestere

Turi Attila                   építész, Kós Károly Egyesülés

Bánlaki Zsolt            építész

Schreffel János       építész

Kovács Éva               közlekedésmérnök

Terdik Bálint             építész, a zsűri titkára

 

A pályázók részéről:

Borbás Péter                  vándorépítész

Rüll Tamás                    vándorépítész

 

A pályaművek:

A megadott határidőre 4 pályamű érkezett be:

         1. számú pályamű  Rüll Tamás munkája

         2. számú pályamű  Mezei Zsófia és Dénes Albert közös munkája

         3. számú pályamű  Borbás Péter munkája

         4. számú pályamű  Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter közös munkája

 

A helyszínen kiállított pályaműveket a közönség szabadon megtekinthette a délelőtt folyamán. Bánlaki Zsolt rövid bevezetése után a nyilvános ismertetés a pályázók tervbemutatásával kezdődött. A jelen nem lévő pályázók terveit a zsűri közösen nézte át és értelmezte.

A tervek bemutatása után a zsűri zárt körben véleményezte és értékelte a pályaművek előnyeit, hátrányait. Rövid mérlegelés után a zsűri egybehangzóan emelt ki két pályaművet, mint első díjast. A másik két pályamű értékeinek elismerésére megvételt javasolt. A díjazásra 100 000 Ft és egy-egy kétfős hétvége állt rendelkezésre Csopakon és Mindszentkállán.

 

A zsűri döntése:

Rangsorolás nélküli megosztott első díjban részesül:

             1. számú pályamű  Rüll Tamás munkája

                                               (35 000 Ft és egy hétvége Csopakon 2 főre)

            2. számú pályamű  Mezei Zsófia és Dénes Albert

                                               (35 000 Ft és egy hétvége Mindszentkállán 2x2 főre)

 

15 000 Ft-os megvételben részesül:

           3. számú pályamű  Borbás Péter munkája

           4. számú pályamű  Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter közös munkája

 

A zsűri eredményességtől függetlenül minden pályázónak és résztvevőnek megköszönte a munkáját, ami elősegíti majd a Balaton-felvidéki Nemzeti Park döntését a jövőben létesítendő látogatóközponttal kapcsolatosan.

 

A pályaművek értékelése:

1. számú pályamű (szerzője Rüll Tamás)

A terv látogatóközpont épületén kívül kitér több, a környezetet illető kérdésre, és ezeket fantáziadúsan, ötletesen kezeli. A tájba történő illeszkedése figyelemreméltó. A kisfaludi templomot visszaépíti, környezetében rendezvényteret biztosít, melyet a valamikori körítő fal feltárásával keretezi.

Az épület megközelítését több irányra bontja: a gyalogos kőlépcső, a zárt kocsis libegő és a terepjárós körbevezető út is megjelenik. Ötletes a kalandparkszerű kötélpályás canopy pálya kialakítása. Az előcsarnok a bányaudvar és a tárna felől egyaránt megközelíthető, egyben már kiállítótér is. A tárna felőli megközelítés ugyanakkor kérdéses az feltűnően hosszú új szakasz miatt. Nem szerencsés a meglevő tárnaszakasz zsákszerűsége sem.

Az épület nagy erénye, hogy teljesen a terepbe van süllyesztve, egyetlen homlokzata a bányaudvarra nyílik. Két sorban elhelyezett kőoszlopai Stonehenge-re emlékeztetnek. Ezen az érzésen azonban nem lép túl, nem ad újat, bár így is jól megfogható, reklám értékű megjelenés, ami az intézmény szempontjából fontos! A második oszlopsor síkjára visszahúzott üvegfal finom átmenetet biztosít a szabadtér és az épület között.

A terv legnagyobb előnye, hogy komplexen látja a feladatot, alázatos a feladat és a táj felé egyaránt.  A tervet a zsűri megosztott első díjban részesíti.

2. számú pályamű (szerzői Mezei Zsófia és Dénes Albert)

A mű alkotói sajnos nem tudtak személyesen megjelenni, ezért a zsűri közösen igyekezett értelmezni a tervet. A terv kidolgozottsága szembetűnő és dicséretes. Foglalkozik a templomrommal, de megoldási javaslata nem szerencsés. A burkolt, városi jellegű tér kialakítása a helyhez nehezen köthető, nem támogatandó. A látogatóközpont megközelítésére a meglévő felvezető út komolyabb kiépítését javasolja, megfelelő sűrűségben kitérőkkel, fent a bányaudvarban parkolókkal. Ez a megközelítés a zsűri egybehangzó véleménye szerint a legszerencsétlenebb.

A bányaudvarban viszont az épület nagyot ?durrant". Nagyvonalú formájával magára vonzza a látogató érdeklődését, emblematikus épülete lehetne a geoparknak. Bár formája tájidegen, a bányaudvarban elrejtve, hirtelen feltárulásával telitalálat. A látványban elsőrendű fő tömeg burkolatának kiállító-felületként történő használata külön érdekes.  Oldalszárnyainak anyaghasználata kellően semleges, nem vonja el a figyelmet a fő attrakcióról. Belső világa izgalmas, de az oldalszárnyak kapcsolata a fő attrakcióval kérdéses. A tervet kidolgozottsága és emblematikus megjelenése miatt a zsűri megosztott első díjban részesíti.

3. számú pályamű (szerzője Borbás Péter)

Az épület megközelítésére több javaslatot ad, a parkolókat lent a faluban helyezi el, ezzel felszabadítja a látvány feltárulását már a romtemplomnál. A romtemplomot teljesen rekonstruálná, a körítő falakkal együtt. A feljutási alternatívák közül néhány munkahelyet is teremthet a faluban, ami előny (pl. lovas kocsik).

Lent a hegy lábánál elhelyez egy fogadóépületet, mely megjelenésében és funkciójában is még kötődik a faluhoz (felvonójegyek, belépők, kis üzlet stb.), de anyaghasználata már a hegytetőt előlegezi meg. A fenti bányaudvarban elhelyezett épület kialakítása a külszíni fejtések felületét idézi meg. Az emberkéz tájban okozta sebek nyomát pozitív képpé igyekszik formálni, itt az a teremtő erőt jeleníti meg. A főépületbe a tárnán keresztül érkezik, izgalmas lüktető térsoron át, az újonnan vájt alagút azonban itt is felvet problémákat.

Alapvető koncepciója jó, de kidolgozottsága nem meggyőző, formájában erőtlen épületet hoz létre, az épület formáját funkcionálisan sem mindenhol támasztja kellően alá.

A zsűri megvételben részesíti.

4. számú pályamű (Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter)

A terv szerzői sajnos nem tudtak személyesen megjelenni, ezért a zsűri közösen ismerkedett a tervvel.

Izgalmas kiindulását túlságosan kötött forma követi. Így a funkciót nehezen (vagy egyáltalán nem) képes befogadni. Formai analógiái táj-idegenek, megkérdőjelezhetők. Kidolgozottsága nem mindenben megfelelő (egyes részletek szépen kirajzolva, mások teljesen hiányoznak).

A zsűri megvételben részesíti.

 

Mindszentkálla, 2009. májusában

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com