Pályaművek, Mindszentkálla Geopark pályázat

Jelenlegi hely

Borbás Péter

Mindszentkálla, Borbás Péter Mindszentkálla, Borbás Péter Mindszentkálla, Borbás Péter

BÍRÁLAT: Az épület megközelítésére több javaslatot ad, a parkolókat lent a faluban helyezi el, ezzel felszabadítja a látvány feltárulását már a romtemplomnál. A romtemplomot teljesen rekonstruálná, a körítő falakkal együtt. A feljutási alternatívák közül néhány munkahelyet is teremthet a faluban, ami előny (pl. lovas kocsik).                                                                               Lent a hegy lábánál elhelyez egy fogadóépületet, mely megjelenésében és funkciójában is még kötődik a faluhoz (felvonójegyek, belépők, kis üzlet stb.), de anyaghasználata már a hegytetőt előlegezi meg. A fenti bányaudvarban elhelyezett épület kialakítása a külszíni fejtések felületét idézi meg. Az emberkéz tájban okozta sebek nyomát pozitív képpé igyekszik formálni, itt az a teremtő erőt jeleníti meg. A főépületbe a tárnán keresztül érkezik, izgalmas lüktető térsoron át, az újonnan vájt alagút azonban itt is felvet problémákat.                                                            Alapvető koncepciója jó, de kidolgozottsága nem meggyőző, formájában erőtlen épületet hoz létre, az épület formáját funkcionálisan sem mindenhol támasztja kellően alá.                               A zsűri megvételben részesíti.

 Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter

Mindszentkálla, Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter Mindszentkálla, Füzes András, Kováts Ábel, Tóth Márton és Tóth Péter

BÍRÁLAT: A terv szerzői sajnos nem tudtak személyesen megjelenni, ezért a zsűri közösen ismerkedett a tervvel. Izgalmas kiindulását túlságosan kötött forma követi. Így a funkciót nehezen (vagy egyáltalán nem) képes befogadni. Formai analógiái táj-idegenek, megkérdőjelezhetők. Kidolgozottsága nem mindenben megfelelő (egyes részletek szépen kirajzolva, mások teljesen hiányoznak).                                                                                                     A zsűri megvételben részesíti.

 Mezei Zsófia és Dénes Albert

Mindszentkálla, Mezei Zsófia és Dénes Albert Mindszentkálla, Mezei Zsófia és Dénes Albert Mindszentkálla, Mezei Zsófia és Dénes Albert Mindszentkálla, Mezei Zsófia és Dénes Albert Mindszentkálla, Mezei Zsófia és Dénes Albert

BÍRÁLAT: A mű alkotói sajnos nem tudtak személyesen megjelenni, ezért a zsűri közösen igyekezett értelmezni a tervet. A terv kidolgozottsága szembetűnő és dicséretes. Foglalkozik a templomrommal, de megoldási javaslata nem szerencsés. A burkolt, városi jellegű tér kialakítása a helyhez nehezen köthető, nem támogatandó. A látogatóközpont megközelítésére a meglévő felvezető út komolyabb kiépítését javasolja, megfelelő sűrűségben kitérőkkel, fent a bányaudvarban parkolókkal. Ez a megközelítés a zsűri egybehangzó véleménye szerint a legszerencsétlenebb.                                                                                                                                    A bányaudvarban viszont az épület nagyot ?durrant". Nagyvonalú formájával magára vonzza a látogató érdeklődését, emblematikus épülete lehetne a geoparknak. Bár formája tájidegen, a bányaudvarban elrejtve, hirtelen feltárulásával telitalálat. A látványban elsőrendű fő tömeg burkolatának kiállító-felületként történő használata külön érdekes.  Oldalszárnyainak anyaghasználata kellően semleges, nem vonja el a figyelmet a fő attrakcióról. Belső világa izgalmas, de az oldalszárnyak kapcsolata a fő attrakcióval kérdéses.                                                A tervet kidolgozottsága és emblematikus megjelenése miatt a zsűri megosztott első díjban részesíti.

 Rüll Tamás

Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás Mindszentkálla, Rüll Tamás

BÍRÁLAT: A terv látogatóközpont épületén kívül kitér több, a környezetet illető kérdésre, és ezeket fantáziadúsan, ötletesen kezeli. A tájba történő illeszkedése figyelemreméltó. A kisfaludi templomot visszaépíti, környezetében rendezvényteret biztosít, melyet a valamikori körítő fal feltárásával keretezi.                                                                                                                                     Az épület megközelítését több irányra bontja: a gyalogos kőlépcső, a zárt kocsis libegő és a terepjárós körbevezető út is megjelenik. Ötletes a kalandparkszerű kötélpályás canopy pálya kialakítása. Az előcsarnok a bányaudvar és a tárna felől egyaránt megközelíthető, egyben már kiállítótér is. A tárna felőli megközelítés ugyanakkor kérdéses az feltűnően hosszú új szakasz miatt. Nem szerencsés a meglevő tárnaszakasz zsákszerűsége sem.                                            Az épület nagy erénye, hogy teljesen a terepbe van süllyesztve, egyetlen homlokzata a bányaudvarra nyílik. Két sorban elhelyezett kőoszlopai Stonehenge-re emlékeztetnek. Ezen az érzésen azonban nem lép túl, nem ad újat, bár így is jól megfogható, reklám értékű megjelenés, ami az intézmény szempontjából fontos! A második oszlopsor síkjára visszahúzott üvegfal finom átmenetet biztosít a szabadtér és az épület között.                                                         A terv legnagyobb előnye, hogy komplexen látja a feladatot, alázatos a feladat és a táj felé egyaránt.  A tervet a zsűri megosztott első díjban részesíti.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com