Pályázati értékelés, zárójelentés

Jelenlegi hely

Pályázati értékelés, Zárójelentés

 2009 február 10. Kispest, Főépítészi Iroda

Jelenlévők:

                                   Gyulai István                Kerületi főépítész, a zsűri elnöke

                                   Kajárik Ágnes              A kerületi főépítész helyettese, a zsűri tagja

                                   Csernyus Lőrinc         A Vándoriskola vezetője

                                   Gerle János                 építész, a zsűri tagja

                                   Hayde Tibor                 építész, a zsűri tagja

                                   Terdik Bálint                építész, a zsűri titkára

 

                                   Mezei Zsófia                vándor, pályázó

                                   Füzes András              vándor, pályázó

                                   Lukács Árpád              vándor, pályázó

                                   Rüll Tamás                  vándor, pályázó

                                   Tóth Péter                    vándor, pályázó

 

Főépítészi előszó

A zsűrizés megkezdése előtt főépítész úr elmondta, hogy véleménye szerint az értékelés legfőbb szempontjaként az illeszkedést kell figyelembe venni. Ennek megfelelően úgy gondolja, hogy F+1+TT beépítés a szerencsés a területen. Parkolók közterületen elhelyezhetők, viszont a szelektív hulladék szigetet érdemes épületen belül elhelyezni. Vélemény szerint a piac funkció új ötletekkel bővíthető. (pl. iroda, panzió, szb.)

A pályaművek:

Határidőre 9 db pályamű érkezett be:

1. számú pályamű:      Lukács Árpád munkája

2. számú pályamű:      Borbás Péter munkája

3. számú pályamű:      Tóth Márton munkája

4. számú pályamű:      Cservenyák Eszter Ilka munkája

5. számú pályamű:      Tóth Péter munkája

6. számú pályamű:      Füzes András munkája

7. számú pályamű:      Mezei Zsófia munkája

8. számú pályamű:      Dárdai Balázs munkája

9. számú pályamű:      Rüll Tamás munkája

A jelen lévő pályázók pályaművük számának sorrendjében bemutatták terveiket. A jelen nem lévő pályázók műveit a zsűri közösen nézte át és értelmezte. A tervek bemutatása után a zsűri 5 tervet emelt ki, mint díjazásra érdemes műveket:

 

4. (Cservenyák Eszter Ilka), 5. (Tóth Péter), 6. (Füzes András), 7. (Mezei Zsófia), 9. (Rüll Tamás)

 

A zsűri a kiemelt terveket pontozással rangsorolta, melynek eredményeként kialakult sorrend képezte a díjazás alapját.

 

A zsűri döntése:         

 

Rangsorolás nélküli megosztott első díjat nyert:

                                                        5. számú terv (készítette Tóth Péter)

                                                        6. számú terv (készítette Füzes András)

 

Második díjat nyert:                   7. számú terv (készítette Mezei Zsófia)

 

Megvételt nyert:                         4. számú terv (készítette Cservenyák Eszter Ilka)

                                                       9. számú pályamű (készítette Rüll Tamás)

 

Az első díjban részesült pályaművek tervezőit továbbdolgozásra kérte fel, melynek részleteit későbbi egyeztetés során kell tisztázni. A díjazásra szánt összeg elosztásáról a zsűri javaslatot tett, de annak felhasználása a Vándoriskola belső egyeztetéseinek függvénye.

A zsűri eredményességtől függetlenül minden pályázónak megköszönte munkáját.

A pályaművek értékelése:

  1. számú pályamű (tervezője Lukács Árpád)

Keretes beépítést alkalmaz, a terület háromszög alakját gondolatban egy négyzetté egészíti ki, így izgalmas építészeti alaphelyzetet hoz létre. A belső udvart lefedi, ezzel a telket teljes mértékben beépíti. A hiányzó zöldfelületeket a tetőn kialakított zöld kertekkel igyekszik pótolni. A belső fedett udvarba beengedi az autós áruforgalmat, ami hiba, a belső udvar használatát ellehetetleníti. Üzletei nem jó oldalra fordulnak, funkcionálisan így hátrányos helyzetbe kerültek. Építészeti részletei nem szerencsések. A zsűri a terv egyértelmű értékeit elismerte, de díjazásban nem részesíti.

 

  1. számú pályamű (tervezője Borbás Péter)

A beépítést a sarokra helyezi, ezzel nagy beépítetlen területet képez, és nagy fedett-nyitott árusító zónát kínál. Formálása a kevesebb több elvet követi. Funkcióban úgy tűnik alultervezett. Közlekedése jól szervezett. A terv erénye hogy nagy zöld felületet ad. Építészeti karaktere a helyszíntől idegen, illeszkedése nem megoldott. A zsűri díjazásban nem részesíti.

 

  1. számú pályamű (tervezője Tóth Márton)

Zárt formát helyez el a területen. Környezetével nem kommunikál, tömegformálása aránytévesztést mutat. Építészeti megoldásai zavarosak, aránytalanok. A zsűri díjazásban nem részesíti.

 

  1. számú pályamű (tervezője Cservenyák Eszter Ilka)

A piac funkciót közparkkal gazdagítja, ami kiemelten jó gondolat. Zöld és vízfelületeket ad, ami a környék lakosságának mindennapjainak fényét emeli. Az öko-piac felvetés korszerű. A beépítést egy oldalra sűríti, az árusítóhelyeket pergolával védi. Tömegformálása nem sikerült, illeszkedése a Wekerle telep épített környezetébe nem megoldott. A terv rokon gondolatokat tartalmaz a 7. számú tervvel. A zsűri megvételre javasolja.

 

  1. számú pályamű (tervezője Tóth Péter)

Terve a területet felbontja, és egy épülettípus ismétlésére-forgatására építi fel koncepcióját. Az ismételt egységhez a mintát a Wekerle telep lakóépületeiből veszi. Visszacsempész elemeket a környező épületekről. A három elem által körülvett udvar közepére zászlórudat állít, mely egyben napóraként működik, bár működése megkérdőjelezhető. Belső udvara szép, használható. Növénytelepítése a telep eredeti terveinek megfelelő, azt élénkíti fel. Önfenntartó épületet tervez. Formaképzése ?mesélős", néhol túl historizáló, meg kellene találni a megfelelő egyensúlyt, visszafogni a formákat. A zsűri felhívja a pályázó figyelmét a 7. számú pályamű építészeti karakterére. Érdemes volna átgondolni az erősebb megnyitás lehetőségeit kifelé. A főépítész úr felvetette a nyílászárók ?wekerleisítésének" igényét. A zsűri a tervet megosztott első díjban részesíti, továbbdolgozásra javasolja, de alapvető átalakítások szükségesek.

  1. számú pályamű (tervezője Füzes András)

A piacot mint közösségi teret igyekszik megfogalmazni, tornya irányt adó jel az egész telep életében. Telepítése jó, megfelelő kapcsolatot teremt környezetével. Feldolgozás módja kiemelkedő. Formavilága a 5.-ös pályaművéhez hasonló, túlformált, kedves, de nagyon ?mesélős", az egyensúlyt nem találta meg. Igazodik, de nem mutat túl Kós Károly építészetén. A tető jobban kihasználható lehetne, azzal tömege is javulna. A zsűri a tervet megosztott első díjban részesíti, továbbdolgozásra javasolja, de alapvető átalakítások szükségesek.

 

  1. számú pályamű (tervezője Mezei Zsófia)

Építészetileg korrekt, szép, összefogott munka. Hangulatában jól illeszkedik, mégsem kopíroz formákat. Szivacsszerű térstruktúrája a nyitott közteret és a piacot integrálja, a park ?beáramlik" az épületbe. A Pannónia út felőli tömeg határozottsága erős, jó. Az íves ház gondolata sok építészeti kérdést vet fel, ami a tervből sajnos nem derül ki. Arra analógia a környéken nem található. Funkcionálisan nem előny a sok bejárat, nehezen lezárható teret eredményez. A tervet a zsűri második díjban részesíti.

 

  1. számú pályamű (tervezője Dárdai Balázs)

3 részből rakja össze a tervet, a kiemelt pontokat felhasítja, és ornamentikával erősíti. Karakterében idegen környezetétől. Kidolgozása összecsapott, nem megfelelő. A zsűri díjazásban nem részesíti.

 

  1. számú pályamű (tervezője Rüll Tamás)

Zárt teret hoz létre, belül saját világgal. Részletképzésében próbál ?wekerlei" lenni. Előadásmódja szép. Jó részleteket mutat, azonban túl sokat! Építészeti egyensúlybeli problémák jelentkeznek, melyet a terv nem tud kezelni. Túlrészletezettsége nem áll össze épületté, egy idézethalmaz marad. Léptékében elhibázott. A tervet a zsűri megvételre javasolja.

 

Terdik Bálint                                                                    Csernyus Lőrinc

építész                                                                             építész

A zsűri titkára                                                                  A Vándoriskola vezetője

 

Budapest, 2009. február 10.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com