2007 - Második forduló

Jelenlegi hely

Scherer Petra, Kováts Ábel, Török Ádám

Lukács Árpád

Papp Tamás

Pióker Andrea


Rüll Tamás

 

Zárójelentés

FA-HÁZ, LEÁNYFALU, PÁLYÁZAT, II. forduló

Idő: 2007 január 19.
Hely: Magyar Művészeti Akadémia
Zsűri tagjai: Pottyondi Péter építész
Csernyus Lőrinc építész
Turi Attila építész

A meghirdetett második fordulójára, határidőre 5 pályamű érkezett, melyből a zsűri hármat díjazott. A nyilvános értékelés alkalmával a zsűrinek lehetősége volt az egyes alkotókhoz kérdéseket intézniük, így megismerhető volt az egyes pályaművek teljes tartalma. Az értékelés után a zsűri egyhangú döntéssel az alábbi eredményt és értékelést hozta:

I. díjas pályamű: Pióker Andrea
II. díjas pályamű: Scherer Petra - Kovács Ábel - Török Ádám
III. díjas pályamű: Papp Tamás

Az egyes pályaművekhez a zsűri a következő értékelést fűzi:

I. díjas pályamű
Egységes gondolati tartalommal készült mű, az első forduló után továbbfejlesztve. Tartalmazza a megbízó igényét a nagyobb átlátható felületekkel kapcsolatban. A belső terek köré kialakított körüljáró - terasz - új és javasolt tartalom. A gömbszerkesztés ötletesen hasznosítható "gépészeti" tereket képez.
A terv szerkezetileg átgondolandó, a javasolt ágakra függesztés jó gondolat, de a valóságban az élő fa organikus alakja nem teszi lehetővé szabályos függesztések kialakítását. A szabályos geometria egyrészről- szerkezetileg- előnyös, ugyanakkor megvan az a veszélye, hogy túlzottan idegen testként áll az erdőben, javasolt a helyhez illeszkedő, környezetazonos agyag és struktúra használata.

II. díjas pályamű
A tervet elsősorban kiváló eszmei tartalma, az ehhez illeszkedő szerkezeti megoldásai teszik értékessé. A föld és ég között, mintegy ködként lebegtetett égi sátor látomásához jó gondolat a több fára kifeszített ponyvaszerkezet. Értékelendő az a törekvés, hogy a terv szabadulva az egy fa jelentette kötöttségen a teljes erdőben gondolkodik, lehetővé téve a szabad térképzést és a külső és belső terek összekapcsolását.
A helyszínnel összevetve azonban a lépték nagynak tűnik. Kifogásolható a túlzottan sátor jellegű, egyteres kialakítás, a terv nem ad javaslatot a belső tér szeparálására, valamint a jól kialakított alsó deck és felső sátor közti oldalfal elhatárolásra. A sematikus alaprajzi kialakítás csak megfelelően sűrű -max. 4-5 méteres - fa távolság esetén működik, vagy segéd letámasztások, árbocok használatát veti fel.

III. díjas pályamű
A fa köré szerkesztett épület az egy lábas letámasztásával ügyesen teszi aszimmetrikussá az épülettömeget, lehetőséget adva az egyes funkciók megfelelő méretezésére és a kapcsolódó terasz kialakítására. A csepp alakú tömeg önmagában megfelelő, a természethez jobban illeszkedő megoldást sejtet, ugyanakkor a javasolt megoldás öncélú formaképzésekkel terhelt. Sajnálattal vette a zsűri, hogy az első forduló után tervező nem mélyítette a tartalmat, nem adott konkrétabb megoldást, pl. szerkezeti elemekre.

A zsűri ajánlása:
A zsűri mindhárom tervet megvalósíthatónak ítéli. Az első és harmadik díjas pályamű a fa köré szerkesztett tömegével hasonló alapevet követ, míg a második díjas javaslat a fák közé szerkeszti az épületet. Az alapvető kiindulásban különböző telepítés ötvözése megfontolandó, akár az egész épületegyüttes, akár a kapcsolódó nyitott funkciók tekintetében (bejáróhíd, teraszok). Mindenképpen ajánlja a zsűri a természeti környezethez jobban idomuló megoldások, szerkezetek, felületképzések alkalmazását, a túlzottan geometrikus formák oldását. A három terv gondolatainak szintézisével megvalósíthatónak látszik az a környezetbe illeszkedő félig építmény, félig természeti képződmény, mely részben lebeg a fák között, részben, mint növekmény a fához kapcsolódik zárt belső tereivel.

Csernyus Lőrinc, Potyondi Péter, Turi Attila

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com