I. forduló - Zsűri jelentés

Jelenlegi hely

A zsűri tagjai

Turi Attila Budakalász főépítésze, a zsűri elnöke
Bánlaki Zsolt a budakalászi építészeti zsűri állandó tagja
Heil Tibor a budakalászi építészeti zsűri állandó tagja
Reischl Gábor a budakalászi építészeti zsűri állandó tagja
Wettstein András, Szentistvántelepi Cserkész Alapítvány
Csernyus Lőrinc (KKE Vándoriskola vezetősége)
Erhardt Gábor (KKE Vándoriskola vezetősége)
Ottmár Dóra a budakalászi építészeti zsűri titkára

A budakalászi Szent István telepi cserkész csapat ifjúsági házának tervezésére kiírt ötletpályázatra, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolája volt meghívva. A 2005. december 9-i beadási határidőre hét pályamű érkezett, amelyeknek mindegyike megfelelt a kiírási feltételeknek. A hét pályamű szerzői az alábbiak voltak:

1. számú pályamű, szerzője Tóth Péter
2. számú pályamű, szerzője Papp Dávid Béla
3. számú pályamű, szerzője Kováts Ábel és Terdik Bálint
4. számú pályamű, szerzője Hegedűs Alice
5. számú pályamű, szerzője Orfi József
6. számú pályamű, szerzője Nagy Lívia és Balogh Miklós
7. számú pályamű, szerzője Ujj Mészáros Krisztina

A zsűri mind a hét pályaművet értékelhetőnek ítélte és az alábbi döntést hozta:
A beérkezett pályaművek építészeti színvonalára és kidolgozottságára tekintettel nem rangsorolta a terveket, hanem négy pályaművet (az 1., 5., 6. és 7. számút) egyenként 20.000 Ft-os megvételben részesítette. Két megvételben részesített pályamű szerzőit (Tóth Pétert, Nagy Líviát és Balogh Miklóst) egy második, szintén díjazott fordulóra hívja meg, amelynek részletei a későbbiekben kerülnek pontosításra.
Az első forduló értékelésekor felmerült újabb tervezési szempontok alapján a második pályázati forduló építészeti programja némileg módosulni fog.

A pályaművek értékelése:

1. számú pályamű, szerzője Tóth Péter

Láthatóan lelkesen és építészien végiggondolt terv, amelynek azonban előadásmódja hagy némi kívánni valót maga után.
Az épület tömegekre bontása ötletes, ám sem a közöttük lévő épületrészek lapostetős kialakítása, sem a lépcsőházak nagy száma nem ésszerű. Jó lett volna egy egységes közlekedési rendszerre fűzni az épületet.
A parancsnoki épület a terv szellemiségébe illő gondolat, ám félő hogy nem valósítható meg (elhelyezése és pluszköltsége miatt). A torony központi elhelyezése azonban telitalálat.
A terv minden szükséges helyiséget jól használhatóan elhelyez, talán csak a nagyterem használhatóságával van némi baj (előtér hiánya és a terem kis mérete miatt).

2. számú pályamű, szerzője Papp Dávid Béla

Nagyvonalú, minden megkívánt funkciót bőségesen magába foglaló terv, ám sajnos rossz telekre.
Jó megoldást ad a sarok megfogására, ám a túlméretezettség miatt homlokzatai kissé elnagyoltak, kivéve a belső, rejtett oldalon elhelyezett, érzékenyen formált kistermeket. Kár hogy nem ezek hangulata uralta az egész tervet.
A cserkészek a telekválasztást egyértelműen elutasították, így a terv értékelése meglehetősen nehézzé vált.

3. számú pályamű, szerzője Kováts Ábel és Terdik Bálint

A zsűri egyöntetűen értékelte a tervben rejlő építészeti ötletet (Wright hatszög alapú alaprajz szerkesztési rendszerének továbbgondolását), ám az épületet a tervezési helyszíntől idegennek érzi, sokkal inkább a Pilis erdeiben, vagy a Duna árterében tudná elképzelni.
Problematikus volt a közepes és a nagyterem alaprajzi elrendezése (az előbbi "piskótaformája", az utóbbi a térben álló oszlopok okozta csökkent használhatósága miatt). A nagyterem hatalmas magassága nehezíti és költségessé teszi a megvalósítást.

4. számú pályamű, szerzője Hegedűs Alice

A pályázat nagy vesztese, aki csak egy hajszálnyival maradt le a díjazásról.
Alaprajza logikusan szervezett, bár a közlekedő terek talán egy kicsit túlméretezettek. A szintén túlméretezett konyha és vizesblokk túlságosan kettévágja az alaprajzot, a főhelyiségek messze kerülnek egymástól.
Nem ad megoldást a sarok megfogására, építészeti arculatával inkább egy falusias léptékhez igyekszik illeszkedni, amellyel viszont ellentmondásban van a tornác oszlopainak túlformáltsága. Az épület keleti vége nem megoldott, a gondnoki lakás alaprajza nem jó.

5. számú pályamű, szerzője Orfi József

A zsűri egyik legellentmondásosabban megítélt terve.
A telekhasználata nem túl racionális, az előadóterem tömege ésszerűtlenül kettévágja a keskeny telket. Bár a szakaszolásra grafikailag jól megjelenített javaslatot tesz, a végső állapot közlekedési rendszere nem megfelelő. Az alaprajzban egyéb kisebb hibák is felfedezhetők.
Kissé problematikus a nagy lejtésszögű tető növénnyel való borítása, illetve a tetőszerkezet külső és belső ácsolatainak kialakítása.

6. számú pályamű, szerzője Nagy Lívia és Balogh Miklós

Alaprajzilag a legjobb megoldást adja. Legnagyobb hibája, hogy a nagytermet a keleti oldalhatárra állítja, illetve, hogy a kis belső udvarhoz nem kapcsolódik közösségi helyiség, így használhatósága korlátozott.
Építészeti formálása nem egységes, a nyugati és a keleti tömeg nincs egymással stiláris kapcsolatban, és semelyik építészeti arculata sem igazán szerethető, vagy karakteres. Ugyanakkor szerencsés megoldás a két tömeg előtt végigfutó, azokat összekötő tornác gondolata, annak építészeti "arculategységesítő" hatása.

7. számú pályamű, szerzője Ujj Mészáros Krisztina

Bár meglehetősen építészies megoldást ad, mégis szerethető a terv mind a ház karaktere, mind a terv előadásmódja miatt.
A szakaszolhatóság nem derül ki egyértelműen a tervből, de feltehetően megoldható.
Minden kívánt helyiséget elhelyez, bár a wc-k és zuhanyzók megközelíthetősége kicsit problematikus. A nagyterem természetes megvilágítása kevésnek tűnik, illetve a mellé tervezett domb komoly szerkezeti és bekerülési következményekkel jár.

Budakalász, 2005. december 9. Lejegyezte: Erhardt Gábor

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com