Bírálat, zárójelentés

Jelenlegi hely

Készült: 2004. május 3-án a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat 1. számú tárgyalójában.

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

A Bizottság tagjai a pályázat bontása után egyénileg megtekintették és értékelték a pályamunkákat. Az egyéni bírálat után közös értékelo beszélgetésben folytatódott a munka, melyben a bizottság tagjai a komplex feladat megoldásánál kiemelten értékelték a természeti környezethez való illeszkedést, a Hegyvidék építészeti arculatának és karakterének megorzését, valamint a kiadott programnak megfelelo funkcionális kapcsolatok kialakítását, az építészeti megformálást, a beépítési koncepció városi szövetbe való illeszkedését, valamint az épített környezet építészeti arculati fejlodésének indukáló erejét.

Az értékelés lezárásaként a Bizottság szavazással hozta meg döntését, mely alapján egyöntetu döntéssel az 1. számú pályamunkát hirdette ki gyoztesnek.

A Bizottság az egyes pályamunkákat a következoképpen értékelte:

1. sz. pályamunka: "Expresszív". Markáns várfal. A hely markáns megjelölése. Anyaghasználatában kituno (a csak ko, ciklopko). A terv alapkoncepciója, a tájépítészeti elemek alkalmazása jó. Nagyon jó a terepbe ültetése, ügyesen kiaknázza a terepviszonyok adta remek lehetoségeket. A játékosan kialakított, kellemes parkot a csöndesebb utcára nyitja, és egyben bevonja a terület rendezésébe. Ezzel az átgondolt megfogalmazással védett, intim belso teret biztosít, a világos üzleteket innen nyitja, azonban a nagy üzlet bejárata kissé eldugottá válik. A forgalmasabb útvonalat határozottan, keményen lezárja, kirekeszti. Nem érzékeny a részletekre. A fo tömeg a környezetbe illeszkedik, de formai megoldásai sokszor öncélúak és túlzók. Az építmény nem házszeru, ugyanakkor szinte az egész telek "ház" lett. Túl sok a beépített terület. Jó, mert nem ház, ugyanakkor elhibázott, hogy nem hordoz olyan "jelet", amely az emlékezetbe vésodik, kisugároz és visszavár. A felso épület nem igazán jó, szinte megoldatlan. Nincs karaktere, amely igazán megállítaná, megragadná az embert. Az autólift eltúlzott megoldás.

2. sz. pályamunka: "Folyóirat építészet", "nemzetközi stílus". Jó a diszpozíciója. Elegáns, nagyvonalú a terv; szobor és ház keveréke. Jól felépített megfogalmazás, a részletekben túl finom, tagolt tömegek jelennek meg. Kultúráltan, bontott tömegekben helyezi el a kért funkciókat. A közösségi park-területet a fo forgalom felol adja, s innen nyitja az üzleteket. A gazdasági bejárat és a parkolók elhelyezése intelligens. Külso-belso térrendszere átgondolt, kapcsolatai kiérleltek a környezettel. A komplexum a környezetbe szépen illeszkedik, ugyanakkor hiányzik belole a hely szelleme (bárhol lehetne a Nagyvilágban). Nem illik a Hegyvidék kialakult beépítéséhez, arculatához. Rossz a megfogalmazás, hogy 3 üzlet nyílik egy szuk folyosóról. Szétszedi az egyben hagyandó (zöld)területeket.

3. sz. pályamunka: "Romantikus". Romantikáját azonban nem tudta "ABC"-esíteni. Romantikáját kiterjeszthették volna az egész tervezési terület-háromszögre. Jó a diszpozíciója. Szépen kihasználja az izgalmas terepviszonyok adta remek lehetoségeket. A kialakított, kellemes parkot a csöndesebb utcára nyitja, és egyben bevonja a terület rendezésébe. Ezzel az átgondolt megfogalmazással védett belso teret biztosít, az üzleteket innen nyitja. Sok zöldet hagy, és egy "jelet" hoz létre a telken. A ház "épületszeru", kiemelkedo, masszív pont. Jó a hagyományos formálása, a Hegyvidék arculatának jó irányú keresése. A helyhez szól. Túldimenzionált, túlformált tömegek, sematikusan megoldott, öncélú alaprajzok jelennek meg benne. A toronysisak alatt a felso szint nagyon szétszabdalt, a külso formavilág nem tükre a belso funkciónak. Jól fejlesztheto terv.

4. sz. pályamunka: "Egységes stílus". Hosszúház. Remek a forma egyszerusége. Egyszeru, szellemes, elegáns, képletszeru, szerény megoldás. Vonat. Az ABC funkcionálisan e formában nem megfelelo (raktár-eladótér kapcsolatok), térformálása nincs. A pályamu adós az épület elotti tér megfogalmazásával, de erre alapvetoen jó helyzetet teremtett.

5. sz. pályamunka: "A változatok kilövik az állítást, az állásfoglalást".

"A" változat: Invenciózus, középület karakteru, szakrális, nem üzletnek való. Nagyvonalú kialakítás. Szép gesztus a "vizuálisan nyitott" kiemelés; a használók és az arra járók kontaktusban vannak egymással. A nagyívu formai megoldások nem állnak összhangban a szolgálni kívánt funkcióval. Érdekes, de a magas tömege túlzó.

"B" változat: Túlzott formalizmus. Egyértelmu építészeti formálás, karakter. Egységes "ruhát" tesz az egész térre. A foépület- kis pavilonok talán elképzelheto lenne, de a foépületnek ez esetben egyszerubbnek kellene lennie. Nagyon szétaprózott, öreges.

"C" változat: Túlzott formalizmus. Zurös geometriájú, zavaros.

6 . sz. pályamunka: Kultúrált tömegképzésu és formálású épületegyüttes, a környezet tanulmányozását is jelzo munkarészekkel. Jók a közösségi-közpark területek, szép a kilátóterem gondolata. Az alapveto funkcionális elképzelések jók, a választott geometria miatt bizonyos részletek kissé ügyetlenek. Tévedés a boltokat a beköto utca felé tájolni. Sematikus, tömbszeru megfogalmazás. Nagy tégla kocka. Nem tudnak "öregedni" az ilyen típusú épületek. Nem illik a helyszínre.

Összefoglaló értékelés: A megismert 6 pályamunka mindegyike teljesítette a kiírásban meghatározott követelményeket, így a pályázati feltételeknek megfeleloen a meghívási díj valamennyi pályázót megilleti.
A bíráló bizottság egyhangú véleménye alapján I. díjazott az 1. számú pályamu lett, megvételben pedig a 2., 3., 4. számú pályamunkák részesültek. Az 1. számú pályamunka egységes, elegáns építészeti koncepciója a pályázati kiírásban megfogalmazott igényeknek megfeleloen a legideálisabb megoldási lehetoségét jelenti, mely alapján a bíráló bizottság úgy ítélte meg, hogy ez a terv alkalmas a továbbtervezésre. A bíráló bizottság az I. díj összegét 400 000 Ft-ban, míg a megvételeket 100 000-100 000 Ft-ban határozta meg.

ZÁRÓJELENTÉS

A bíráló bizottság a 16/1998. (VI.3.) KTM rendelet 13. § (6) bek. szerint az alábbi tartalmú zárójelentést készíti el:

1. A tervpályázati kiírás célja a Budapest Hegyvidék XII. ker. Hegyalja út - Sashegyi út - Vas Gereben utca által határolt területen álló pavilonok helyére tervezendo kiskereskedelmi épület kialakításához- és a tervezési terület rendezéséhez szükséges tervek elkészítése és ezen feladatok megvalósításához a legalkalmasabb tervezok kiválasztása. A tervpályázat jellege meghívásos, formája egyszerusített ötletpályázat. A tervpályázat zártköru formában került lebonyolításra.

2. A pályázat lebonyolítására a tervpályázati kiírásban rögzített határidok keretein belül került sor, az eljárás során mind a pályázat kiírója, mind a pályázók az érvényes lebonyolításhoz szükséges kötelezettségüknek eleget tettek. A pályázatra 6 pályamu érkezett a kiírásban rögzítetteknek megfeleloen.

3. A kiírás szerinti eloírások betartására a pályázatok felbontása során is sor került. A bíráló bizottság tagjai a beérkezett pályamuvek beszámozása, a borítékok felbontása során valamennyi jogszabályi kötelezettségnek eleget tettek. A bontásról külön íven szövegezett bontási jegyzokönyv készült. Ezen túlmenoen a bíráló bizottság munkájáról írásos jegyzokönyv készült.

4. A bíráló bizottság tagjai a pályamuvek értékelését a tervpályázati kiírásban rögzített elveknek és kötelezettségeknek megfeleloen hajtották végre. Valamennyi, bizottságban résztvevo tag valamennyi pályamuvet részleteiben megismerte. A Bizottság tagjai a pályázatok egyéni megtekintése és értékelése majd a közös értékelo beszélgetés lezárásaként egyhangúan hozta meg döntését.

5. A tervpályázat eredményének értékelését részleteiben a bíráló bizottság a bírálati jegyzokönyvben foglalta össze. Összességében megállapítható, hogy a bíráló bizottság az 1. számú pályamuvet emelte ki a beadott 6 pályamunka közül, mely a komplex feladatnál jól oldotta meg a természeti környezethez való illeszkedést, a Hegyvidék építészeti arculatának és karakterének megorzését, az építészeti megformálást, a beépítési koncepció városi szövetbe való illesztését, valamint a kiadott programnak megfelelo funkcionális kapcsolatok kialakítását

6. Az ötletpályázat eredményeként kiválasztásra kerülo tervezo team, a megkötésre kerülo szerzodés keretében jogosult a tervezési programterv elkészítésére. A tervpályázatokat az eredményhirdetést követoen a tervpályázati kiírásban rögzítetteknek megfeleloen használja fel a pályázat kiírója.

7. A megismert 6 pályamunka mindegyike teljesítette a kiírásban meghatározott követelményeket, így a pályázati feltételeknek megfeleloen a meghívási díj valamennyi pályázót megilleti.
A bíráló bizottság egyhangú véleménye alapján I. díjazott az 1. számú pályamu lett, megvételben pedig a 2., 3., 4. számú pályamunkák részesültek. Az 1. számú pályamunka egységes, elegáns építészeti koncepciója a pályázati kiírásban megfogalmazott igényeknek megfeleloen a legideálisabb megoldási lehetoségét jelenti, mely alapján a bíráló bizottság úgy ítélte meg, hogy ez a terv alkalmas a továbbtervezésre. A bíráló bizottság az I. díj összegét 400 000 Ft-ban, míg a megvételeket 100 000-100 000 Ft-ban határozta meg.

Zárójelentés lezárva 2004. május 3. napján 13.30 órakor

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com