2003 - Budakalász északi városkapu

Jelenlegi hely

Bártfai Szabó Gábor

Budakalász Önkormányzata tervpályázatot írt ki a községet a folyóparttal összekötő 8utóút hídjának építészeti megformálására, illetve az itt kialakuló csomópont kivilágítási funkciójának megoldására.

Az észak felől érkező autós terjeszkedő, ipari méretű épületekkel tagolt területen keresztül jut a városba. Elkerülendő más, a főváros határában található települések nagyfokú és végleges arculatvesztését az adott feladat lehetőséget nyújt egy északi városkapu építészeti megfogalmazására. A városkapu felkiáltójelként áll a főutat szegélyezve a városhatárban. Noha eredeti - századokkal ezelőtti - funkcióit egy Ilyen ellenőrzőpontnak már nem kell hordoznia, mégis rendet és egyértelműséget teremt tájban és utazóban.

A kiírásban szereplő, a csomópont közepén elhelyezendő megvilágítási mód funkcionális megfelelő. Ezen esetben a fényforrást tartó pillér talajszinthez közeli keresztmetszete nem növelhető, hiszen ez a körforgalom beláthatóságát, ezáltal a közlekedést veszélyeztetné. A kiíró által javasolt kialakítás esetén építészeti karakter nem, vagy csak csekély mértékben tud létrejönni az említett kötöttség miatt.

Tervemben a négy, a hídfőhöz előrehúzott toronyszerű építmény őrködik a főútvonal felett. Ezek veszik fel a megvilágítás feladatát. Az építmények nyitottak, bennük ülőfülkéket lehet kialakítani, ahol a gyalogosok és kerékpárosok megpihenhetnek a Budakalász és a Duna ág kőzött előttük álló úton. A közbenső alátámasztást elrejtendő-formálandó két kisebb toronyszerű fülke kerül elhelyezésre a híd középső részén, mely fülkék részben a főút középső elválasztó sávja fölé lógnak.
A fémszerkezetű korlát négy méteres mezőkre osztva egyedi fekete fémszerkezet. Minden mezőt más környező település készíttet el azonos szerkezeti kialakításban, de az adott községre jellemző karakterrel.

Anyaghasználat
A négy nagy "pillér" lépcsőzetesen lefelé ugráló látszó vasbeton gyűrűből feltörő kő falazatú épület. Az épülettömegek a főútvonal felé csak lőrésszerű nyílásokkal rendelkeznek, belső oldalukon a toronysisakok erős perforációval rendelkeznek. A tornyokat lezáró motívum fa szerkezetű, rézlemez burkolatú.
A középső két kis torony vasbeton héjszerkezet a járda konzolosan kiugró vasbeton lemezére ültetve. A felső lezáró motívum szintén faszerkezetű, rézlemez fedésű. A zászlótartó, illetve a világítást tartó oszlopok acélszerkezetűek.

Megvilágítás
A megvilágítás műszaki megoldása a körforgalombál való kimozdítása által leegyszerűsödik. Minden építményen két darab UNIX típusú hagyományos fényforrás kerül az acél oszlopokhoz rögzítve 20 méteres magasságban. Egyik a körforgalmat, másik a hídszerkezetet világítja. A lámpatestek fix rögzítésűek, cseréjük, karbantartásuk kosaras kocsival történik.

Salamin Pál

A budakalászi METRO áruház megköze1ítésére szolgáló felüljáró egyedi építészeti elemeinek műszaki leírása

Építészeti kialakítás

A felüljáró építészeti arculatát alapvetően a Szentendrei út városkapu szerepe határozza meg. A Szentendrei út felöl nézve két darab 26 m magasságú ferde pilon látszik, mely a városkaput jelképezi. Ez a "kapu" autóval haladva jól érzékelhető, ferde vonalával felhívja a figyelmet a : METRO áruház és Budakalász lehajtójára. Ezt a motívumot a középső hídtámasznál két darab 13 méter magas oszlop egészíti ki, amely Budakeszi felöl szolgálhat jelképes kapuként. A felüljáró mellvédfala némileg módosul, a Szentendrei út felől nézve optikailag karcsúsított, emelkedő kialakítást mutat. A korlát egyébként a hagyományos acélszerkezetű pálcázott megoldást követi, mely ferde pálcázásával a megjelenést segíti elő. Előnyös lehet még a híd korlátba rejtett gyalogosjárda díszvilágítás, mely a híd vonalát hangsúlyozza.

Világítástechnika, karbantartás

A két darab 26 m magasságú oszlopról a felüljáró egy része és a körforgalom kedvezően megvilágítható, a szélső fénykúp az ideális 45 fokhoz közelít. Ezek a lámpatestek egy kocsi segítségével leereszthetőek és karbantarthatóak. Az oszlopok belsejében az acélsodrony elhelyezhető, alul a beépített motor is elfér. A középső támasznál levő oszlopok szabványos méretűek, 13 méteres magasságuk a felüljáróról darus kocsival karbantartható, viszont elhelyezkedésük folytán a Szentendrei útbál is nagy szakaszt (a felüljáró szélétől kb. 24 métert) meg tudnak világítani.

Szerkezeti megoldások

A híd előregyártott típusszerkezetét sehol nem változtattam meg.
A középső támaszra felfekvő gerendák, a monolit vasbeton szerkezetű úgynevezett "ászok-" gerendára támaszkodnak. Ennek kialakítása némileg módosul, a két szélső pillér
keresztmetszeti kialakítása változik, magasságuk a mellvéd szintig túlnyúlik. Innen acél szerkezetű horganyzott, (későbbiekben megadandó színre ) festett oszlopok indulnak az úttest szintjétől kb. 13 méteres magasságba.
A 26 méteres acéloszlopok kúpszerűen kiemelkedő beton fogadóelemről indulnak, horganyzott, festett kivitelben.

Tóthfalusi Gábor

Helyszín:

pályázatban kiírt helyszín a 11-es Út és a Budakalász-Lupa szigeti út találkozásánál található .

Az elmúlt években a környék kiépítése miatt a közúti forgalom megnőtt. Szükségessé vált Budakalász-Lupa szigeti út találkozásánál egy híd megépítése amely szabályozná és gyorsítaná az itt lezajló közúti forgalmat.

Cél: a meghirdetett pályázatban bemutatott híd felöltöztetése.

Koncepció:

A híd egy fontos főútvonal mentén áll, és arra törekedtem, hogy egy kapu benyomását keltse azoknak akik távoznak vagy pont érkeznek Budapestre.
Ahhoz, hogy a híd egy kapura utaljon átlósan elhelyeztem egy-egy gigantikus beton talapzatot, amely alapul szolgál a világítótestet tartó oszlopoknak
A gigantikus beton talapzat formája egy hajótestet szimbolizál, amely a Duna közelségét jelzi, és azért van átlós irányban elhelyezve, hogy menetirányból közeledve bal kéz felől legyen 1átható (mivel az autók a jobb oldalon közlekednek} .

A híd és a hídra vezető körforgalom kivilágítását részben a hajót idéző ta1apzaton levő világítótest részben meg a hajó közepére konzolosan helyezett két alacsonyabb kandeláber biztosítja.

A korlátban elhelyezett fényforrás a híd esztétikai kivilágítását szolgálja, és egyben a hídon haladó járókelőknek és a kerékpárosoknak világítaná az utat.

A híd tömegének vizuális könnyebbé tétele érdekében arra törekedtem, hogy megtörjem a híd hosszirányú oldalfalának tömegét egy lépcsőzetesen csökkenő falvastagságú fal elhelyezésével. Ugyanakkor megváltoztattam a korlát függőleges struktúráját vízszintesre mely vizuálisan vékonyítaná a hidat.

Ujj Mészáros Krisztina

Helyszín:

A pályázat helyszíne a Budakalász-Lupa szigeti út, és a 11-es főút találkozásánál fekszik.
Az elmúlt években a forgalom növekedésével szükségessé vált több közúti híd kiépítése, melyek az egyes csomópontok megközelítését teszik lehetővé, így pl. a budakalászi METRO áruház megközelítésére szolgáló felüljáró.

Cél:
A meghirdetett pályázatban a felüljáró átöltöztetése.

Koncepció:

Mivel a híd egy elég forgalmas útvonalon fekszik, építészeti kialakítását a két város közt félúton való elhelyezkedése határozza meg, mint egy kapu benyomását keltse mindazok számára, akik arra autóznak.
Erre próbáltam utalni a híd alsó részén elhelyezkedő fémszerkezetű ív kialakításával. A felső korlát középső részén szintén íves kialakításra gondoltam, benne a híd megvilágítására szolgáló lámpatesteket lehetne elhelyezni. A híd két oldalán egy-egy talapzat található, ami kőburkolatot kapna, és alapjául szolgálna a világítótestet tartó oszlopnak, valamint a közepén szintén kialakításra kerülne egy ilyen oszlop.

A híd meglévő szerkezetéhez alapvetően nem nyúltam hozzá, ill. a kerékpár sáv 40 cm-rel lesüllyesztésre kerülne, a korlátmagasságok azonos magasságának kialakítása végett.
A keresztmetszeten látható szélső pillérek kitolódnának a híd szélére tartószerkezetként szolgálva a középső világítótestnek.

Fábián Rigó Tamás

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com