2002 - Budakalász főtér

Jelenlegi hely

A pályázat helye

 

Pályamunkák

I. helyezett

Krieger Orsolya, Ujj Mészáros Krisztina,
Fábián Rigó Tamás, Salamin Pál, B. Szabó Gábor

HelyszínrajzFöldszint alaprajza
LátványLátványLátványLátványLátványLátványLátványLátvány

Előzmény

Az önkormányzat főtér rendezési elképzelései, terek és térbővületek kialakításának kísérletei igazi főtér és gyalogos zónák kiépítésére irányulnak. A két főút, illetve ezek csomópontja azonban minden ilyen irányú törekvést meggátol. Ennek értelmében a pályázati kiírásban szereplő terület beépítése is csak látszatmegoldást nyújt, működése az előbbi okok miatt kétséges.

Tervezési koncepció

Az Üröm felől érkező főút elterelésre kerül a kiírásban szereplő terület északi oldalán, új közlekedési csomópont kerül kialakításra. Az ütemezés alapján részenként elbontandó épületek helyére új beépítés kerül, mely immár a templom és a kereszt tengelyében kialakított új főtér gyalogos forgalmát szolgálja ki. A tervezett gyalogos zónák kiépítésével működő "élettér" létesül a falu lakói részére.

Ütemezés

1. ütem - A kiírásban szereplő terület északi oldál lévő parasztház és telke kisajátításra kerül, ugyanúgy mint a templom apszisa magasságában a főút másik oldalán elhelyezkedő épület telkének egy része. Előbbi épület bontandó. Kiépül az út új nyomvonala, a tervezési területen található üzletek és lakóblokk változatlanul üzemel.Új közlekedési csomópont kerül kaialkításra jelzőberendezés nélkül, megállásra felszólító jelzéssel. 2. ütem - A főúton található üzlethelyiségek bontásra kerülnek, kiépül az új épülettömb főúti szárnya. Eközben megindul az új térburkolat kialakítása, az L-alakú lakótömb változatlanul üzemel. 3.ütem - Kiépítésre kerül a lakó és szolgáltatótömb templom felőli szárnya a megmaradt épületrészek bontása után, befejeződik az új térburkolat kiépítése.

II. HELYEZETT

Erhardt Gábor, Gutowski Robert,
Török Ádám, Dobrosi Tamás, Tóth Bernadett

HelyszínrajzFöldszint alaprajzaTetőtér alaprajzaLátványrajzLátványrajz
MetszetMetszetHomlokzatHomlokzatHomlokzat

A tervezés alapállása volt, hogy a tömbön belül általunk értékesnek vélt hangulatokat meg kívánjuk őrizni. Azt is tisztáztuk, hogy ezen értékek "csupán" emócionális értékek, nem valós "magas építészeti" értékek. Ugyanakkor egy hely érzeti minőségéhez igenis hozzájárulnak ezek, a néha bizony esetleges, kisszerű építészeti tettek. Pályamunkánk célja az volt, hogy kipróbáljuk, mennyire állják meg a helyeket ezek az építészeti motívumok egy alapvetően új és szándékunk szerint minőségi építészeti környezetben. Az alaprajz kialakításakor abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a hegyre vezető út forgalma hosszú távon is akkora marad, mint most. Így az épületcsoportot belső udvarokra fűztük fel. A Fő utca felé eső épületeket elbontásra ítéltük , míg a hegy felé eső épületet, az őt körbeölelő másik épülettel megtartandónak vettük. (Az utóbbit legalább alaprajzi szinten, esetleg újraépítve.) A telepítés kialakításakor a környezet topográfiai alaphelyzeteit vizsgáltuk, törekedtünk a közönségforgalom és a feltöltés szétválasztására, illetve a viszonylag nagy alaprajzi területet igénylő és homlokzatilag mellékesnek tekinthető ABC áruház megfelelő elhelyezésére. Dolgunkat tovább nehezítette a telektömb nagy forgalmú sarokhelyzete. Végül úgy döntöttünk, hogy a két utca morfológiai alapképletét "szőjük össze" és kerüljük, hogy a sarokra "hangsúly", torony kerüljön, meglőve a terület fent említett hangulatát. A hegy felé néző északi kert lett a feltöltés területe, amit körbeépítettünk a feltöltendő épületekkel, amelyek egyébként két belső udvarra lettek felszervezve. E belső udvarok szándékaink szerint egyfajta köztes teret hoznak létre a nagy forgalmú utak és a telken álló kereskedelmi funkciójú helyiségek között. Az ABC áruház a telek északi oldalán a Fő utcára merőleges gerinccel áll és az egyik belső udvarról közelíthető meg, a Fő utca morfológiáját követi. A Templom utcára merőlegesen két keskeny hosszúház-szerű tömböt terveztünk. Az egyik (a Fő utcai) tulajdonképpen zártsorúsítja a Fő utcát, ugyanakkor a hegyre futó utca hagyományos tipológiáját s követi. A Fő utca felöli oldal zárt, csak néhány kis üzlet nyílik innen. A másik hosszúház a meglévő épülettel metsződik össze, annak keleti végén. A meglévő épületet továbbépítjük, úgy hogy az átszúrja a hosszúházat. Így változatos kiülésre, találkozásra alkalmas fedett-nyitott terek és belső udvarok alakultak ki, amelyek védettek az út és egymás felől. A meglévő épület tipikus kisvárosi fogadóként üzemelhetne tovább földszintjén étteremként és cukrászdaként, a tetőtérben néhány vendégszobával. Az őt körülölelő épületben vannak a kiszolgáló helyiségek, illetve a panziórész bejárata is itt van a templom felőli sarkon. Reményeink szerint tervünkben sikerült egy furcsa kettősség harmónikus egymásmellettiségét megvalósítani. A helyre jellemző "hegyre futó" hangulat esetlegességeit, romantikusságát jól egészíti ki a kereszteződés körüli épületek városiasságát, korunkat idéző funkcióit. E kettősséget az anyaghasználatban is érzékeltettük, a meglévő épületek vakoltak maradtak, az új épületre téglaburkolat került, amely elüt a vakolattól, ugyanakkor a környék középületein fellelhető és a fokozott környezetszennyezésnek is ellent áll.

III. HELYEZETT

Benyó Géza, Berta Attila, Horváth Balázs, Kováts Ábel, Tóthfalusi Gábor

HelyszínrajzFöldszint alaprajaTetőtér alaprajzaLátványrajzLátványrajz
1-1 metszet2-2 metszet

A csapat (némi vitát követően) értékesnek találta a meglévő épületegyüttes kicsit összevissza nőtt -kicsit buherált- , a főúti, tipikusan sarkon üzlettel nyíló háztól a gazdasági jellegű épületen át a kis odatapasztott, az egészet a sikátorszerű utcával összekötő kis házig kisebbedő, "lejjebb ülő" struktúráját. Ebbe akartunk új -szolgáltatóházi- funkciókat helyezni. Így került előre a közért és a vegyi áru bolt; az árkádosan kialakított, zártabb udvarba (melynek kerítését viszont elbontottuk) a kis üzletek, fodrász- kozmetika, a sarokra, a kis mediterrán jellegű utcácskába a kávézó, a hátsó tornácra pedig a kis szolgáltató boltok (suszter, órás stb.). A tetőtérben két iroda s három lakás lett kialakítva, bár főleg ez utóbbiak értéke kérdéses, ráadásul a sok tetőablak sem vált az épület díszére. A tér "díszkő"- valójában emberi használatra alkalmas burkolatot kapott, némileg parkosítva (ennek szükséges voltáról is nagy viták folytak), csak helyi célra engedélyezett, korlátozott gépkocsiáthajtással (bízunk az elkerülő út megépültében). A szerb keresztet -nem tudván, hogy az tilos- az új kis térre helyeztük. Itt szólok néhány szót a parkolás kérdéséről. Úgy gondoltuk, hogy a főtéren álló, meglévő épület átalakításakor a törvény szolgai betartása kifejezetten káros volna, parkoló lenne a frissen visszanyert főtérből, ezért a parkolásnak más megoldást kell találni, ennek megoldása azonban nem tartozott a pályázat keretébe. A pályázat leírásához hozzátartozik, hogy a homlokzatok, tetők közös kitalálása meghaladta az időnket és erőnket, így az egyes lapokat rajzoló csapattagokra bízatván összességében disszonáns képet ad.

K.Á.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com