Ökologikus építészet

Jelenlegi hely

Az Öko- a Bio- és ami mögötte lehet?

 

            Gaia, mint szerves lény megértése és elfogadása. Építési helyszín ilyen szempontból való értelmezése. Az építész, mint alkotó felelőssége. Miért nem egyértelmű az ég és föld tektonikus kapcsolatának a kiépítése? 

            A napok úgy épülnek fel, hogy minden délelőtt 9-10:00-ig egy vándoriskolás mutatja be egy az aznapi témájához legalább érintőlegesen kapcsolódó tervét. Még egy vándor felkészül, arra az esetre, ha az első előadó nem tud jelen lenni. Ha mindkét ember készült és jelen is van, mindkettőt meghallgatjuk.

            Ezután a meghívott előadó által megjelölt témákban előadások, gyakorlati feladatok vagy helyszínlátogatások következnek. Az előadásfolyamot csak egy déli (kb. egy órás) ebédszünet és az előadások közötti ? átrendezéshez vagy felfrissüléshez szükséges ? 5-10 perces szünet szakítja meg, illetve az esetleges gyakorlati feladatok elvégzése műhelymunka formájában. A délutáni időszak legfeljebb 17:00 óráig tart, utána kötetlen beszélgetés kezdődik.

      

      

 

1. nap: 2010. február 19.      Az ökologikus gondolkodás kezdetei - Zöld Mozgalom

                                           Autonóm ház - Passzív ház - Biodinamikus gazdálkodás

                                           Meghívott előadó:  Ertsey Attila

 

09:00              - Filmvetítés: Az építészet Bartókja - Medgyaszay István ? R: Zajti Gábor

10:00              - Félévindító beszélgetés - programismertetés - pályázati megbeszélés 

11:00        1.     - Ökológiai és szociális válság, jelenségek, tünetek

- A tulajdonprobléma

- A Zöldek Alapprogramja, 1980

- A szociális organizmus hármas tagozódása

- Externáliák, ökológiai lábnyom, a szociális kvóta fogalma 

13:00                - Ebédszünet

14:00        2.     - Fogalmak tisztázása, öko, bio, passzív, autonóm, stb.

- Autonómia, Szelíd Technológia, Autonóm Ház

                        - Év Napháza 2007, Zöld Pont irodaház, K4 ismertetése

     3.     - A föld és az ember, a biodinamikus gazdálkodás eszméje (Klett)

                        - A legéndi gazdaság épületei, tervismertető, közös gondolkodás  

                          (Terdik Bálint)

 utána:               - Közösségi élet

 

 

 

 2010. február 20.  Pécsi köztéri pavilon-pályázat helyszínbejárása Dévényi Sándorral

 

 

 

 

2. nap:  2010. március 5.  A bio-szolár építészet ? Ökologikus építés

                                        Meghívott előadók: Dr. Kuba Gellért és Medgyasszay Péter

                                              

09:00                - Bemutatkozó előadás ? Szilágyi Szabolcs ? moderátor: Dénes Albert

10:00          1.    - Az építészeti terek problémái ? Dr. Kuba Gellért

                        - A világ lakosságának növekedése

                        - Nemzeti energia fogyasztás eloszlása

                        - Fosszilis energiafogyasztás világméretű következménye

                        - Ökologikus építészet célkitűzése ? A végrehajtás építészeti eszközei

                        - Napsugárzás

                        - Az építészetben használt üvegezések elemzése

                        - Passzív házak hőátbocsátási követelményei

                        - A bio-szolár építészet tézisei

13:00                - Ebédszünet

14:00          2.   - Ökológiai alapfogalmak, környezetvédő civil szervezetek szerepe

15:00                - szünet

15.15                - "Fenntartható ház" ismertetése, vitaindító felvezetés: kell-e

                           hőszigetelni, lehet-e jó építészeti minőséggel energiatudatos /

                           ökologikus / autonóm / fenntartható házat építeni?

16.15                - Vita, beszélgetés a vitafelvetés kapcsán.

 utána:              - Közösségi élet

 

 

 

 3. nap: 2010. március 19. Ökologikus anyaghasználat környezetbarát szerkezetek

                                         Meghívott előadók: Dr. Lányi Erzsébet és Páricsy Zoltán

                                              

09:00                - Pécsi köztéri pavilon-pályázat beadása

09:30 ? 11:00    - Vándoróra ? bemutatkozó előadások ? Csóka Balázs és Füzes András

11:00 ? 11:50    - Környezetkímélő építőanyagok és szerkezetek jellemzői (L. E.)

12:00 ? 12:50    - Hagyományos és korszerű földépítési és felújítási technikák (L. E.)

12:50 ? 13:40    - Ebédszünet

13:40 ? 14:10    - Gyakorlati feladat (földház felújítás szerkezeti javaslat) (P.Z.)

14:20 ? 14:50     - A feladatok közös kiértékelése (L. E. ? P.Z.)

15:00 ? 15:50     - Szalmabála építészet, környezetkímélő „hőszigetelő rendszerek”.

                            (P.Z.)

16:00 ? 16:30     - Természetes épületgépészet (energia-, levegő-, vízháztartás,

 szennyvíz és hulladékkezelés) (L. E.)

16:30 ? 17:00      - Növényi szennyvízkezelési módok ? John Wilkes- féle víztisztítás

17:00  ?             -  Pécsi köztéri pavilon-pályázat zsűrizése

 utána:                - Közösségi élet

 

  4. nap:  2010. március 26.        Település-ökológia ? település szintű autonómia

                                                Meghívott előadó: Ertsey Attila

 

09:00                - Vándoróra ? bemutatkozó előadás: Dénes Albert

10:00                - Autonóm Kistérségek, két tanulmány ismertetése

                        - Az önmérséklet városa, Wright Broadacre City-je

                        - Autonóm Város, tanulmány, indikátorok

13:00                - Ebédszünet

14:00                - Rád, lakópark,

                        - Ökotelepülések ? élő példák

15:30                - Ken Yeang öko-építész bemutatkozó előadása a Műegyetemen 

 utána:              - Közösségi élet

 

 

 

5. nap: 2010. április 9.             Energiatudatos építészet

                                               Meghívott előadó: Dr. Zöld András

 

09:00      - Vándoróra ? bemutatkozó előadások: Mezei Zsófia

10:00      - Hazai hőtechnikai szabvány és méretezési eljárás

              - Integrált energiamérleg elemzése

              - Passzív napenergia-hasznosítás ? naptér (téli kert), szoláris légtechnika            

13:00      - Ebédszünet

 

14:00      - Műhelyfeladat: Alapterület-, passzív zóna-, beépített térfogat-,

                 burkoló felület-elemzés

                 Az abszolút méretektől is függően milyen forma eredményez

                 kedvező mérleget a veszteségek és nyereségek összevetése után,

                 és ezen belül a passzív zóna az alapterület mekkora hányadát teszi ki?

              - Aktív napenergia hasznosítás ? Kollektorok, kétkörös fűtési  rendszer,

                Fotovoltaikus(PV)-cellák, OM-solar

              - Kéthéjú homlokzatok, mint az épület légtechnikai rendszerének részei

              - Passzív hűtési technikák (bagdir, solar chimney, evaporatív hűtés...)

              - Az átrium szerepe az energiamérlegben

              - Autonóm ház példák

 

      

utána:               Közösségi élet

 

 

 

  

6. nap: 2010. április 16. Autonóm ház

 

09:00        - Vándoróra ? bemutatkozó előadás ? Dárdai Balázs

11:00        - Vándoróra ? bemutatkozó előadás ? Mezei Zsófia

12:00         - Ebédszünet

14:00         - Construma ? Autonóm Ház bemutató ? Ertsey Attila

 

 

 

7. nap: 2010. április 24. SZOMBAT!!!   Fűzfilagória javítása a MAKONA kertjében

                  
08.00                - Építési előkészületek

10:00                - Sunarch szoftverbemutató ? Kuba Gellért és Baumann József

12:00                - Építés, ültetés ? szellemi segítség + munkaeszközök: Pagony 

 

 

8. nap:  2010. április 30.   Természet közeli életből eredő ökologikus gondolkodás

                                        „A szeres építés nyomában a Zala völgyében

 

Régi korok szervesebb (szeres) életének és tárgyi emlékeinek nyomait keresve utaznánk egy kicsit a Zala völgyének egy szakaszán, és mai, különcnek tűnő, embereket látogatnánk meg ugyanott, akik valami- ilyen módon szeretnék, ha táj befogadná őket.

 

- Türjei egykori premontrai templom (felkészül: Kis Kálmán)

- Csáfordon az egykori fogorvosnő, Hédi birodalma, állatai, sajtjai, élete

- Kallósdi kerektemplom (felkészül: Madár Ivett)

- Kehidai temető kápolna (felkészül: Csóka Balázs)

- Ligetfalván Ekler-Szabó pár (építész, kerámikus, természetjárók, szeres

  gazdálkodók) birodalma

- Almásházán Lázár Péter és Ági közössége (drámajáték, kecskék, sajt,

  kézművesség, ökologikus szemlélet)

- Tilajújhegyen Senkóék beépülve a környék életébe vendégeket látnak szívesen és

  gazdálkodnak.

   Ott lehet ebédelni.

- Nagykapornaki benedekrendi apátság (felkészül: Dénes Albert)

- Zalaistvándi tájház

- Búcsúszentlászlói templom szentélye (felkészül: Kovács Pál)

- Bödei árpád kori templom (felkészül: Mike Diána)

- Barlahidai vendégház: előadás ( Ekler Károly) és beszélgetés a szeres építésről

   Evés, pihenés és hazautazás.

 

Ligetfalva, 2010-03-02                                                  Ekler Károly”

 

 

 

9. nap:  2010. május 14.            Tájismeret

                                               Meghívott előadó: Herczeg Ágnes

 

            -  A József nádori birtok és kastélypark, Alcsút

A magyar táj, magyar gazdálkodás eszméje és megújítása

            - Firenzei Boboli kert és Alcsúti kastálypark spirituális kapcsolata

            - Megfigyelési gyakorlatok a parkban

            - Darwinizmus kontra Goetheanizmus

A goethei természetismeret (Goethe, Steiner, Bockemühl)

            - Felcsút kastélypark felújítása - Kapcsolatunk a fákkal, a fák gyógyítása

            - A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia épületeinek, és az étterem

              terveinek bemutatása - Dobrosi Tamás

          

 

 

10. nap 2010. június 6. (vasárnap)        Gazdálkodás I.

 

           - A galgahévízi ökofalu és a Galgafarm meglátogatása Varga Géza vezetésével

                 ( Minden hónap első vasárnapja ingyenes nyíltnap. Ezért vasárnap.)

 

 

 

11. nap: 2010. június 18.           Gazdálkodás II.

                        

         ? Legénd ? biodinamikus mezőgazdasággal foglalkozó tanya meglátogatása

                                       

  

2010. július 16-17-18-19.         Kirándulás: Túr-Tisza evezős túra

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com