2009 - ősz, program

Jelenlegi hely

A Kárpát medence ? féléves program

 

Az univerzum megértése a szülőföld ismerete nélkül nem lehetséges. A táji kultúra beépítése a gondolkodásunkba, hagyományok és tradíciók. Miért fontos ezek ismerete Közép-Európában?

A jurta egy jel („ez a világ közepe”) az ég és föld közötti tengelyen, helye a földön változó.

A szőlő gyökerei mélyen hatolnak a földbe, magukba szívják jellemzőit. A bor pincében alakul át,

évszázados földbe épített helyen. A szőlőművelés a legősibb értelemben vett kultúra. Van-e, és

ha igen, mi az átjárás a kettő között?

A félév során, akár közös modellezések által is próbáljuk megélni-megérteni az elhangzottakat.

 

 

0. nap - 2009. szeptember 18. -

 

14.00     Tóth Péter mesél a nyári kápolnaépítésről

15.30     Borbás Péter mesél kambodzsai kalandjairól

utána     „unikum, sör, bor, kevert?”

 

 

Kirándulás ? 2009. október 9-11. - Feketetói vásár, Kalotaszeg

?szervező: Tóth Márton

 

 

1. vándornap - 2009. október 16.  - A pont kijelölése, a tengely

                          ? a nap felelőse: Csernyus Lőrinc

 

09.00                     A félév elővetítése, Andy Goldsworthy                                    - Csernyus Lőrinc

09.30                     Vesszőfonás közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta közepe- kapcsolat ég és föld között                           - Mike Diána

10.30                     Épületelemzés: egy fa harangtorony                                      - Borbás Péter

11.00                     Tánc: Önálló táncok  - elmélet és gyakorlat                        - Dénes Albert

12.00                     Ebéd

13.30                     a táltos hit (Ipolyi Arnold és mások nyomán)                        - Füzes András

14.30                     a Kelet, a Közép és a Puszta kapcsolata            -meghívott: Rudolf Mihály

15:00                     A hely kijelölése: a templomtorony helye a faluban            - Csóka Balázs

15.30                     Makovecz Imre tornyai (expotól a világ hét sarkáig)            -Csernyus Lőrinc

utána:                    Olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

2. vándornap  - 2009. október 30.- A hajlítás  ? a nap felelőse: Szilágyi Szabolcs

 

09.00                     Vesszőkarika-fonás közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta fala ? szerkezetelemzés                                                      - Mike Diána

11:00                     Csete György építészete, a „hajlék”                                                - Tóth Márton

11.30                     Tánc: Kárpát medencei körtáncok ? elmélet és gyakorlat       - Dénes Albert

12.00                     ebéd

13.30                     A 3 osztatú magyar ház, a tisztaszoba ikonográfiája                    - Kovács Pál

14.00                     Körtemplomok ? épületelemzés                                                     - Mezei Zsófia

14.30                     magyar Várak ? épületelemzés                  - Szilágyi Szabolcs és Füzes András

15.00                     beltelkes, kerített települések                                                           - Rüll Tamás

utána:                    Olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

3. vándornap - 2009. november 13. ? A gömb (kupola) ? a nap felelőse: Füzes András

 

09.00                     Kosárfonás- gömbfelület/korona forma- közös erőfeszítéssel

10.00                     A jurta kupolája ? szerkezetelemzés                                            - Mike Diána

11.00                     A magyar égbolt ? székely asztrológia                                         - Kovács Pál

12.00                     ebéd

13.30                     A szent korona tan (és változásai)                                                 -Varjasy Anikó

14.30                     A magyar államiság és jog (aranybulla s az ősiség törvénye) -Csernyus Lőrinc

15.00                     Werbőczy Tripartituma                                                                   -Nemes Dávid

15.30                     Széchenyi: Hitel- Világ- Stádium- Kelet népe                             - Csóka Balázs

16:00                     Kossuth és a népképviselet gondolata                                         - Füzes András

este:                       betlehemes próba

 

 

4. vándornap - 2009. november 27.  ? A sík és a möbiusz szalag

                           ? a nap felelőse: Terdik Bálint

 

9.00                       Vesszőfonás közös erőfeszítéssel

10.30                    Egy talány: a magyar nyelv ; szerkezete             -Papp Tamás és Varjasy Anikó

                                Eredetelméletek: finnugor elmélet, arvisúra, magyar patagón rokonság

11:30                     Tájelemzés: a puszta (Hamvas ? az Alföld)                                - Terdik Bálint

12.30                     ebéd

13.30                     Bújj-bújj zöld ág                                                  - Mike Diána és Füzes András

14.00                     Népművészeti díszítések és a vonal 2 oldala                             - Szakos Hajnal

15.00                     A sík kitöltése a 2 pólussal                                                              - Madár Ivett

16.00                     Makovecz Imre narancsa (vagy triskell a BL labdán?)             - Makovecz Imre

utána:                    Betlehemes próba

             

              

5. vándornap ? 2009. december 11. ? A HELY: A tengely lenyomata, az ÚT

                           ? a nap felelőse: Kováts Ábel

09.00                  Az első vándornapon elkészített fonat(ok) lenyomatának elkészítése a kertben

10.00                 Műelemzés- Árpád kor                                                                     - Rüll Tamás

10.30                 Műelemzés- magyar gótika                                                             - Nemes Dávid

11.00                 Műelemzés- a klasszicitás hatása a magyarságra  - Kováts Ábel és Papp Tamás

12.00                 ebéd

13.30                 Műelemzés- a XVI.század -protestantizmus                                - Szilágyi Szabolcs

14.30                 Műelemzés- a XVII.-ik század, pázmányi rekatolizáció             - Dénes Albert

15.30                 Műelemzés- a nemzeti mozgalmak szintézise                           - Szakos Hajnal

16.00                 Műelemzés- a XVIII.-ik egy nemzetietlen század?                     - Dárdai Balázs

 

 

6. vándornap ? 2010. január 8. ? A HELY: A kör lenyomata, a KERT

 

9.00                       A második vándornapon elkészített kör lenyomatának elkészítése, vizsgálata

10.00                     A tanya                                                                      - Kovács Pál és Rüll Tamás

11.00                     A mezőváros                                                                                      - Madár Ivett

11.30                     A magyar ételek nyelve                                    - Erhardt Gábor és Mezei Zsófia

12.00                     ebéd

13.30                     Karácsony Sándor                           - Török Ádám, Papp Tamás és Tóth Péter

14.00                     Ravasz László                                                                                   - Csóka Balázs

14.30                     Bibó István                                                                         - Cservenyák Eszter Ilka

15.30                     A magyar kert                                               - meghívott előadó: Herczeg Ágnes

utána:                    olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

7. vándornap ? 2010. január 22. ? A HELY: A gömb lenyomata, a PINCE

 

09.00                     A harmadik vándornapon készített kupolák, gömbök lenyomata és vizsgálata

10.00                     Németh László ? Kert Magyarország                                         - Papp Tamás     

11.00                     a méhes földje -Hamvas Béla és Szabó Lajos nyomán         - Madár Ivett        

12.00                     ebéd

13.30                     Tájelemzés: a dombság (Hamvas ? dél)                                  - Dárdai Balázs

14.30                     A szőlőbeli pince                                                                            - Szilágyi Szabolcs

15.00                     A hegyaljai lét - a tornác                                                               - Cservenyák Eszter

 16.00                    A magyar bor megismerése ? meghívott egy borász v. Alkonyi László

utána                     olvasókör Erhardt Gáborral

 

 

8. vándornap ? 2010. február 6. ? A HELY: A möbiusz lenyomata?

                           ? a nap felelőse: Csernyus Lőrinc

 

09.00                     A negyedik napon készült dolgok lenyomatának elkészítése                      

10.00                     Bartók Béla ? a magyar zene nyelve                                 - Csernyus Lőrinc

11.00                     Budapest ?meghívott előadó Schneller István

12.00                     ebéd

13.30                     Fülep Lajos                                                        - Tóth Márton és Papp Tamás

14.30                     Lechner                                                                                 - Dárdai Balázs

15:00                     Kós                                                                                         - Cservenyák Eszter

15.30                     Bartóki építészet                                                                  - Szegő György előadása

utána                     olvasókör Erhardt Gáborral

 

 Csernyus Lőrinc

Kováts Ábel

Terdik Bálint

Török Ádám

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com