Pályázati kiírás

Jelenlegi hely

MEDVEFARM LÁTOGATÓ ÉPÜLET - VERESEGYHÁZ

 

A helyszín

Veresegyház mindig lakott Árpád - kori, templomos település, első okleveles említése 1375-ből való. Tavát 1430-ban szintén oklevél említi.
Mai nevének eredetéhez két hagyomány is fűződik. A kettő közül kevésbé valószínű, hogy a tatárok elől a templomba menekülő, majd lemészárolt lakosok vérétől pirosló falakról kapta volna nevét a település. Az elfogadhatóbb magyarázat szerint a vakolatlan, vörös téglából épült temploma után hívják Veresegyháznak.
A város lakossága 2001. december 31-én 10.520 fő, közmű ellátottsága (víz, villany, gáz, telefon, szennyvízcsatorna) beépített és beépítetlen ingatlanok vonatkozásában teljes. Veresegyház 1999. július 1-jén városi rangra emelkedett.

Veresegyházon 1998. november 24-én nyílt meg Közép-Európa egyetlen medvemenhelye. Az 5,5 hektáron elterülő együttes, 3,5 hektárnyi egybefüggő kifutójában kedvére játszhat a 39 barnamedve. 16 Kamcsatkai egyed és 17 erdélyi Európai medve él itt.
A területen 8 darab szűk bejáratú, ámde öblös mesterséges barlang van elhelyezve. Egy-egy barlangban két-három medve is pihen. Két, egyenként 160 négyzetméteres mesterséges tó van kialakítva, melyet rendszeresen utántöltünk. Ez biztosítja az ivóvizüket, valamint a tavakban telepített kárászok is élnek. Ezeket ugyan megfogni nem tudják a medvék, de jó időtöltés
számukra a kergetőzés. Ennek a játszótérnek nagy sikere van a medvék között.
A természetes élőhely minél tökéletesebb reprodukálása érdekében 1,5 hektáros fenyves erdő biztosítja az elrejtőzést, és a fáramászás lehetőségét.
Téli álom idejére kialakulnak párok. Így egy-egy szalmával megrakott barlangban akár több medve is pihenhet. A nyugalmi állapot idejére a takarmányozást felfüggesztik. Kora tavaszig a kifutóban a látványos élet megszűnik. (www.medveotthon.hu)

A tervezési terület külterületen, Veresegyháztól nyugat-délnyugatra fekszik, a tervezett épületet a medvefarmhoz vezető 038/6 helyrajzi számú út mellett kell elhelyezni, még az út telkén, a medvefarm kerítése mellé.

Tervezési feladat

A tervezési feladat egy fogadóépület vázlattervének elkészítése, a meglévő drótkerítés mentén az út telkére elhelyezve. Ez a terület a 038/6 HRSZ úton közelíthető meg, közvetlen közúti csatlakozása van.
Az épületben az alábbi funkciók kapnak helyet:
- jegypénztár/jegyszedő helyiség, ahhoz tartozó háttériroda (15-20 m2)
- kis üzlet, háttérraktárral (kb 15 m2)
- vizesblokk (2 női WC, 1 férfi WC + piszoár)
Szükség lesz egy fedett, de nyitott esőbeállóra (40-50 m2), egy kilátótoronyra, és egy tetőteraszra, ahonnan a medvék magasabbról is megfigyelhetők. A kis üzletben kapható emléktárgyakon, képeslapokon, egyebeken kívül a medvék etetéséhez használható fakanalak és méz, répa, ilyesmi is vásárolható. A közönség a kerítés mentén szabadon etetheti az állatokat, ez külön élményt jelent a látogatók számára. Nagy látogató létszám esetén a tömeg takarhatja a kerítés mentén a belátást, ezért lehet szükség a tetőteraszra, vagy más kiemelt megfigyelőhelyre. Elképzelhető az épületben vagy közelében egy kis büfé elhelyezése is, bár ez nem kötelező része a programnak. A tervező, ha szükségesnek érzi elképzelései szerint ábrázolhat új, más kialakítású kerítést is.

A beadandó vázlattervnek tartalmaznia kell az épület telepítési tervét és vázlattervét (alaprajzok, metszetek, tömegvázlatok).
Az előadásmód, formátum szabadon választott, de maximum 4db A2-es lap lehet.

A tervezési munka segítésére a pályázati kiíráshoz mellékelünk néhány a Kós Károly Egyesülés tagjai, vándorok, vagy más építészek által tervezett kilátó vagy fogadóépület képeit (melyek léptékükben eltérhetnek a tervezési feladattól, de hangvételük példa értékű), illetve figyelembe ajánljuk a http:\\medveotthon.hu internetes honlapot.

A pályázat részvételi feltétele a mellékelt feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó eddigi fontosabb munkáit tartalmazó portfolió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel.

Pályázat és portfolió beadása: 2009. szeptember 2. (szerda) 16 óra TRISKELL Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.

Személyes meghallgatás: 2009. szeptember 5. (szombat) 10 óra Magyar Művészeti Akadémia, 1034 Budapest, Kecske u. 25.
További információk, konzultáció: Terdik Bálint, Triskell Kft.
1034 Budapest, Kecske utca 25. tel/fax: 06 1 388-1707 e-mail: triskell@triskell.axelero.net www.vandoriskola.hu

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com