Felvételi felhívás 2012

Jelenlegi hely

 

TERVEZÉSI FELADAT

 

TANYA

 

Feladat:

Tervezz egy XXI. századi tanyát a családi önellátás, organikus gazdálkodás, -életmód, -építés és -üzemeltetés szempontjai szerint. Helyszín: Egy fiktív ideális bokortanya település, mely a 260 éves nyírségi bokortanya települések hagyománya és mintája alapján készült, s a pályázat mellékletét képezi. A pályázat a bokortanya település egy elemére (beltelkére) vonatkozik. Nem egyedi tanya, hanem egy tanyabokor és tanyaközösség egyik eleme.

 

                           

 

Tervezési szempontok:

A tervezendő beltelek beépítése, épületeinek elrendezése, anyaghasználata, üzemeltetése és fenntartása igazodjék a mai organikus (bio) gazdálkodás és életmód feltételeihez. A tanya építése, működtetése, s a termelt javak feldolgozása, értékesítése egy tanyaközösség szerves együttműködését feltételezi. Az épületek szerkezetei elégítsék ki a fenntartható autonóm ház iránti kívánalmakat. Az energiaellátás és a közművek a bokortanya egésze és a beltelek esetében is csak hálózat-független, megújuló forrásokra épülhet. A tanya feltételezett lakói nem feltétlenül földművelők, a családok vegyes foglalkozásúak, vagy kétlakiak is lehetnek (pld. építész és földművelő). Fiatal pályakezdő, vagy középkorú, kívánatosan többgenerációs családok - akik elkötelezetten vállalják ezt az önellátó, természetes életmódot ? egyaránt feltételezhetők. A tervezési program a tervező fantáziájával kiegészíthető, módosítható, de elvárás a kiírás szellemének követése, s hogy tükrözze a pályázó természethez, világhoz, s a célzott életmódhoz való viszonyát.

 

Elkészítendő pályázati munka:

A részletes programot tartalmazó tervpályázati kiírás 2012. június 20-tól tölthető le a www.vandoriskola.hu honlapon. A kiírás alapján készítendő tervpályázatnak tartalmaznia kell a helyszín (beltelek) részletes bemutatását a bokortanyán belüli telepítési tervét (helyszínrajz), vázlattervét (alaprajzok, metszetek, részletek, tömegvázlatok a megértéshez szükséges léptékben). Az előadásmód szabadon választott ( ötven százalékban szabadkézi előadásmód kötelező), de maximum 4 db A2-es lap lehet. Modell beadható, de készítése nem kötelező. A tervezési munka segítségére a pályázati kiíráshoz mellékelünk egy tanulmányt Bodonyi Csaba DLA építésztől, a KKE egyik mesterétől.

A pályázat részvételi feltétele a mellékelt feladatkiírás szerinti tervezési feladat és a pályázó eddigi fontosabb munkáit tartalmazó portfolió beadása, illetve a személyes meghallgatáson való részvétel.

 

Pályázat és portfolió beadása:

2012. szeptember 5. (szerda) 16 óra

TRISKELL Kft., 1034 Budapest, Kecske utca 25.

 

Személyes meghallgatás:

2012. szeptember 8. (szombat) 10 óra

Magyar Művészeti Akadémia Nagyterme, 1034 Budapest, Kecske u. 25.

 

További információk, konzultáció:

Csernyus Lőrinc, Terdik Bálint, Triskell Kft. 1034 Budapest, Kecske utca 25.

tel/fax: 06 1 388-1707 e-mail: triskell@t-online.hu www.vandoriskola.hu

 

Az eredményesen szereplő, felvételt nyert pályázók 3 évig ? féléves váltással ? a Vándoriskola mestereinél dolgozhatnak, tanulhatnak.

Minden jog fenntartva © Kós Károly Egyesülés, 2007-2022 | Az oldalt karbantartja: webtervezes.com